Provided by: aptitude_0.4.0-5ubuntu3_i386 bug

NIMI

    aptitude - kehittynyt käyttöliittymä pakettienhallintaan

KOMENTORIVI

    aptitude [<valitsimet>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | upgrade}

    aptitude [<valitsimet>...] {changelog | dist-upgrade | download |
        forbid-version | hold | keep-all | markauto | purge |
        reinstall | remove | show | unmarkauto} paketit...

    aptitude [<valitsimet>...] search hakuehdot...

    aptitude [-S <tnimi>] [-u | -i]

    aptitude help

KUVAUS

    aptitude  on  tekstipohjainen  käyttöliittymä  Debian  GNU/Linux
    -järjestelmän pakettienhallintaan.

    Se   näyttää  käyttäjälle  pakettiluettelon  ja  mahdollistaa
    pakettienhallinnan, johon sisältyy mm. pakettien asennus, päivitys ja
    poistaminen.  Näitä  toimintoja  on  mahdollista  käyttää  sekä
    vuorovaikutteisesti että komentoriviltä

KOMENTORIVITOIMINNOT

    Ensimmäinen viivalla ("-") alkamaton komentoriviparametri tulkitaan
    toiminnoksi, joka ohjelman halutaan suorittavan. Jos komentorivillä ei
    ole annettu toimintoa, aptitude käynnistyy vuorovaikutteiseen tilaan.

    Käytettävissä olevat toiminnot ovat

    install
       Asenna yksi tai useampia paketteja. Pakettien nimet annetaan
       listana "install"-komennon perässä; jos paketin nimessä on
       aaltoviiva "~", se tulkitaan hakuehdoksi, ja jokainen hakuehtoa
       vastaava paketti asennetaan (katso lukua "Hakuehdot" aptituden
       käyttöoppaassa).

       Halutun version paketista  voi  valita  lisäämällä  nimeen
       "=<versio>", esimerkiksi "aptitude install apt=0.3.1". Samoin
       paketin voi valita halutusta arkistosta lisäämällä "/<arkisto>",
       esimerkiksi "aptitude install apt/experimental".

       Kaikkia  komentorivillä  annettuja paketteja ei välttämättä
       asenneta; voit saada aptituden tekemään jotain muuta paketille
       lisäämällä "toimintomerkin" paketin nimeen. Esimerkiksi aptitude
       remove wesnoth+ asentaa wesnoth-paketin, ei  poista  sitä.
       Käytettävissä olevat toimintomerkit ovat:

       <paketti>+
           Asenna <paketti>.

       <paketti>+M
           Asenna  <paketti>  ja  merkitse  se  automaattisesti
           asennetuksi (huomaa, että jos mikään muu paketti ei riipu
           <paketti>:sta, se poistetaan saman tien).

       <paketti>-
           Poista <paketti>.

       <paketti>_
           Siivoa <paketti>: poista se asetustiedostoineen.

       <paketti>=
           Jäädytä <paketti>: peruuta sille määritetty asennus,
           päivitys tai poisto, ja estä paketin  automaattinen
           päivitys myöhemmin.

       <paketti>:
           Säilytä <paketti> nykyisessä versiossaan: peruuta sille
           määritetty asennus, päivitys tai poisto. Toisin kuin
           jäädytys  (yllä),  paketin  myöhempää  automaattista
           päivitystä ei estetä.

       <paketti>&M
           Merkitse <paketti> automaattisesti asennetuksi.

       <paketti>&m
           Merkitse <paketti> käsin asennetuksi.

       Jos  "install"-komennolle  ei  anneta  yhtään  argumenttia,
       suoritetaan kaikki aiemmin tehtäviksi merkityt toimenpiteet.

       Huom

       Kun   olet   myöntynyt   viimeiseen   vahvistuspyyntöön,
       "Install"-komento muokkaa aptituden suoritettavien toimintojen
       tietovarastoa. Jos siis annat komennon "aptitude install foo
       bar" ja keskeytät asennuksen, sinun on ajettava vielä esim.
       "aptitude remove foo bar" peruuttaaksesi asennuskäskyn.

    remove, purge, hold, keep, reinstall
       Nämä komennot toimivat kuten "install", mutta oletustoiminto on
       vastaavasti  poisto,  siivous,  jäädytys,  säilytys  tai
       uudelleenasennus. Toimintomerkkien käyttö toimii myös samoin.
       Ero jäädytyksen ja säilytyksen välillä on, että jäädytys estää
       myös tulevat päivitykset, mutta säilytys vain peruuttaa nyt
       määritellyt toimenpiteet.

       Esimerkiksi "aptitude remove~ndeity’" poistaa kaikki paketit,
       joiden nimessä on merkkijono "deity".

    markauto, unmarkauto
       Merkitse  paketit  asennetuiksi  automaattisesti tai käsin.
       Pakettien määritys tapahtuu kuten "install"-komennossa yllä.
       Esimerkiksi "aptitude markauto~slibs’" merkitsee kaikki ryhmän
       "libs" paketit automaattisesti asennetuiksi.

       Lisää tietoa  automaattisesti  asennetuista  paketeista  on
       aptituden käyttöoppaan luvussa "Automaattisesti asennettujen
       pakettien hallinta".

    forbid-version
       Estä paketin päivitys tiettyyn versioon. Tämä estää aptitudea
       päivittämästä  pakettia  annettuun  versioon,  mutta sallii
       päivitykset myöhempiin versioihin. Oletuksena aptitude valitsee
       version, johon paketti muuten päivitettäisiin, mutta tämän
       valinnan voi ohittaa lisäämällä "=<versio>" paketin nimeen,
       esimerkiksi "aptitude forbid-version vim=1.2.3.broken-4".

       Tästä komennosta on hyötyä haluttaessa välttää rikkinäisiä
       versioita  paketeista  tarvitsematta  asettaa  ja  poistaa
       jäädytyksiä käsin. Jos sittenkin haluat asentaa estetyn version,
       "install"-komento poistaa eston.

    update Päivitä saatavilla olevien pakettien luettelo palvelimilta (tämä
       on sama kuin "apt-get update").

    upgrade
       Päivitä  asennetut  paketit  tuoreimpiin saatavilla oleviin
       versioihinsa. Asennettuja paketteja poistetaan vain jos ne ovat
       käyttämättömiä   (katso   aptituden  käyttöoppaan  lukua
       "Automaattisesti asennettujen  pakettien  hallinta");  uusia
       paketteja ei asenneta.

       Paketti säilytetään nykyisessä versiossaan, jos sitä ei ole
       mahdollista päivittää nämä rajoitukset huomioiden. Komennolla
       dist-upgrade saat päivitettyä myös tällaiset paketit.

    dist-upgrade
       Päivitä  asennetut  paketit  tuoreimpaan saatavilla olevaan
       versioon asentaen ja poistaen paketteja, jos on tarpeen. Tämä
       komento tekee enemmän kuin upgrade ja saattaa siis tehdä jotain
       epämieluisaakin. Käyttäjiä suositellaan  tarkistamaan  tämän
       komennon ehdottamat toimenpiteet huolellisesti tai käyttämään
       turvallisempaa upgrade-komentoa.

    keep-all
       Peruuta kaikki paketeille määritetyt  toimenpiteet.  Kaikki
       määritetyt asennukset, poistot ja päivitykset peruutetaan.

    forget-new
       Unohda mitkä paketit ovat "uusia" (sama kuin "f":n painaminen
       vuorovaikutteisessa tilassa).

    search Etsi   paketteja   hakuehdoilla.   Hakuehdot   annetaan
       "search"-komennon jälkeen komentorivillä. Kaikki hakuehtoihin
       täsmäävät paketit näytetään, esimerkiksi "aptitude search~N’"
       näyttää kaikki "uudet" paketit. Hakulausekkeet on selitetty
       aptituden käyttöoppaan luvussa "Hakuehdot".

       Jos et anna -F-valitsinta, aptitude search tulostaa paketit
       tämänkaltaisesti:

       i  apt               - Advanced front-end for
       dpkg pi apt-build            - frontend to apt to
       build, optimize and in cp apt-file            - APT
       package searching utility  --  command-  ihA  raptor-utils
       -  Raptor  RDF  Parser utilitiesKukin hakutulos on omalla
       rivillään. Ensimmäinen merkki kertoo paketin nykyisen tilan;
       yleisimmät  tässä  ovat  p,  paketista  ei ole jälkeäkään
       järjestelmässä,  c,  paketti  on  poistettu,  mutta  sen
       asetustiedostot ovat vielä olemassa, i, paketti on asennettu, ja
       v, paketti on näennäinen. Toinen merkki kertoo  paketille
       suoritettavan toiminnon, jos sellainen on määritetty. Yleisimmät
       vaihtoehdot tässä ovat i, paketti asennetaan, d,  paketti
       poistetaan, ja p, paketti poistetaan asetustiedostoineen. Jos
       kolmas merkki näytössä on A, paketti  on  automaattisesti
       asennettu.

        aptituden käyttöoppaan luku "Pakettien tietojen näyttäminen"
       sisältää  täydellisen  luettelon  mahdollisista  tila-  ja
       toimintomerkeistä.

    show  Näytä yksityiskohtaiset tiedot yhdestä tai useammasta paketista.
       Pakettien nimet annetaan "show"-komennon jälkeen komentorivillä.
       Jos annettu nimi sisältää "~"-merkin, se käsitetään hakuehdoksi,
       ja kaikki siihen täsmäävät paketit  näytetään  (lisätietoa
       aptituden käyttöoppaan luvussa "Hakuehdot").

       Jos  ylimääräisiä  tietoja  annetaan  vähintään  tasolla 1
       (komentorivillä on annettu ainakin yksi -v-valitsin), tiedot
       näytetään paketin kaikista versioista. Muussa tapauksessa tiedot
       näytetään "saatavilla olevasta versiosta" (versiosta, jonka
       "aptitude install" noutaisi).

       Voit näyttää jonkin muun version tiedot lisäämällä =<versio>
       paketin nimeen. Voit näyttää tietystä arkistosta saatavilla
       olevan version tiedot lisäämällä /<arkisto> paketin nimeen. Jos
       käytät kumpaa tahansa näistä, vain valitun version tiedot
       näytetään riippumatta lisätietojen näyttötasosta.

       Jos lisätietojen näyttötaso on vähintään 1, näytetään myös
       paketin arkkitehtuuri, pakattu koko, tiedostonimi ja MD5-summa.
       Jos  näyttötaso on vähintään 2, valitut versiot näytetään
       kustakin arkistosta, josta ne löytyvät.

    clean Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot (yleensä hakemistosta
       /var/cache/apt/archives).

    autoclean
       Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot, jotka eivät enää ole
       saatavilla palvelimilta. Tämä sallii varaston pitkäaikaisen
       käytön ilman, että sen koko kasvaisi rajoituksetta.

    changelog
       Nouda ja näytä kunkin annetun paketin tai lähdekoodipaketin
       Debian-muutosloki.

       Näytettävä muutosloki otetaan oletuksena  versiosta,  jonka
       komento "aptitude install" asentaisi. Voit valita muun version
       lisäämällä =<versio> paketin nimeen. Voit myös valita arkiston
       lisäämällä /<arkisto> paketin nimeen.

    download
       Nouda paketin tuoreimman version pakettitiedosto työhakemistoon.

       Noudetun paketin versio on oletuksena se,  jonka  komento
       "aptitude  install"  asentaisi.  Voit  valita muun version
       lisäämällä =<versio> paketin nimeen. Voit myös valita arkiston
       lisäämällä /<arkisto> paketin nimeen.

    help  Näytä lyhyt yhteenveto käytettävissä olevista komennoista ja
       valitsimista.

VALITSIMET

    Seuraavia valitsimia voi  käyttää  muokkaamaan  yllä  kuvailtujen
    komentojen toimintaa. Vaikka kaikki komennot eivät huomioi kaikkia
    valitsimia, soveltumattomat valitsimet vain sivuutetaan, ja komento
    suoritetaan.

    -D, --show-deps
       Näytä  asennus- ja poistokomentojen yhteydessä myös lyhyet
       yhteenvedot pakettien automaattisen asennuksen tai  poiston
       syistä.

       Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
       Älä asenna tai  poista  paketteja,  ainoastaan  nouda  ne
       pakettivarastoon.  Pakettivarasto on oletuksena hakemistossa
       /var/cache/apt/archives.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <muotoilu>, --display-format <muotoilu>
       Määritä  komennon  search  tulosteessa käytettävä muotoilu.
       Esimerkiksi <muotoilu>-argumentin arvo "%p %V %v"  näyttää
       paketin nimen, sen asennetun version ja saatavilla olevan
       version. Käyttöoppaan luvussa "Pakettien näytön asetukset" on
       selitetty <muotoilu>n mahdolliset arvot.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f   Yritä korjata rikkinäisten pakettien riippuvuuksia enemmän, jopa
       niin,  että kaikkia komentoriviltä annettuja toimintoja ei
       välttämättä suoriteta.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
       Näytä lyhyt avustusteksti. Tämä on sama kuin help-komento.

    -P, --prompt
       Näytä aina kehote, vaikka pyydetyt toiminnot olisivatkin ainot,
       jotka suoritetaan.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends
        l  käsittele  suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja
       asennettaessa (tämä ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf
       ja ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
       Käsittele  suosituksia  riippuvuuksina  uusia  paketteja
       asennettaessa (tämä ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf
       ja ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
       Komentoriviltä suoritettaessa tulosta suoritettavat toiminnot
       ruudulle, mutta älä suorita niitä. Tätä voi käyttää ilman
       root-oikeuksia. Kokoruudun tilassa avaa varasto vain luettavaksi
       riippumatta siitä oletko root.

       Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
       Jos käytetty komento muokkaa pakettien tiloja, merkitse komento
       suoritettavaksi,  mutta  älä vielä suorita sitä. Tällaiset
       siirretyt toiminnot voit suorittaa myöhemmin komennolla aptitude
       install (ilman muita argumentteja). Tämä vastaa sitä, että
       kokoruudun tilassa merkitsisi samat toimenpiteet ja poistuisi.

       Esimerkiksi aptitude --schedule-only install evolution merkitsee
       evolution-paketin asennettavaksi myöhemmin.

    -t <julkaisu>, --target-release <julkaisu>
       Aseta julkaisu, josta paketit asennetaan. Esimerkiksi "aptitude
       -t  experimental  ..."  valitsee  asennettavat  paketit
       experimental-julkaisusta,  ellei yksittäiselle paketille ole
       määritetty  muuta  (esimerkiksi  tietyn  version  asennus).
       Komentorivikomennoille "changelog", "download" ja "show" tämä on
       sama kuin lisäisi /<julkaisu> jokaisen paketin nimen perään;
       muilla komennoilla tämä vaikuttaa oletuksena saatavilla olevaan
       versioon kuten apt_preferences(5) kuvaa.

       Tätä vastaa asetustiedoston asetus APT::Default-Release.

    -O <jrjestys>, --sort <jrjestys>
       Määritä järjestys, jossa komennon search tuloste näytetään.
       Esimerkiksi  "installsize"  järjestää  paketit  nousevaan
       järjestykseen paketin asennetun koon  mukaan.  Käyttöoppaan
       luvussa  "Pakettien  järjestyksen  asetukset"  on  kerrottu
       mahdolliset järjestykset.

    -o <avain>=<arvo>
       Määritä asetus suoraan, esimerkiksi -o Aptitude::Log=/tmp/loki
       tulostaa  lokin aptituden toiminnasta tiedostoon /tmp/loki.
       Asetukset  on  selitetty  aptituden  käyttöoppaan  luvussa
       "Asetustiedosto"

    -q [=<n>], --quiet [=<n>]
       Älä  näytä tietoja edistymisestä, mikä tekee tulostuksesta
       lokitettavaa. Tämän valitsimen voi antaa useita kertoja, mikä
       tekee  tulostuksesta  vielä vähäisempää, mutta toisin kuin
       apt-get, aptitude ei oleta -y-valitsinta kun -q on annettu
       useammin kuin kerran.

       Valinnainen =<n> asettaa suoraan hiljaisuustason (esimerkiksi
       ohittamaan tiedostossa /etc/apt/apt.conf olevan asetuksen). Tämä
       saa ohjelman käyttäytymään ikäänkuin -q olisi annettu täsmälleen
       <n> kertaa.

    -V, --show-versions
       Näytä, mitkä versiot paketeista asennetaan.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
       Tulosta  enemmän tietoja joidenkin komentojen (esim. show)
       toiminnasta. Tämän valitsimen voi antaa monta kertaa; mitä
       useampia kertoja, sitä enemmän tietoja tulostetaan.

       Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
       Näytä   aptituden   versionumero   ja   hieman  tietoa
       käännösympäristöstä.

    --visual-preview
       Asennettaessa tai poistettaessa paketteja älä näytä tavallista
       komentorivikehotetta,  vaan käynnistä koko ruudun liittymän
       esikatseluruutu.

    -w <leveys>, --width <leveys>
       Määritä näytön leveys komennon search  tulostetta  varten.
       Oletusarvona käytetään päätteen leveyttä.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
       Vastaa  kaikkiin  kyllä/ei-kysymyksiin  kyllä.  Erityisesti
       paketteja asennettaessa, päivitettäessa tai poistettaessa ei
       tulosteta kehotetta. Tämä ei vaikuta "vaarallisten" toimintojen
       kehotteisiin,  esimerkiksi  haluttaessa  poistaa välttämätön
       paketti. Tämä ohittaa valitsimen -P.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z   Näytä  kuinka  paljon  kukin asennettava, päivitettävä tai
       poistettava paketti vaatii tai vapauttaa tilaa levyltä.

       Tätä      vastaa      asetustiedoston      asetus
       Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Seuraavat valitsimet vaikuttavat koko ruudun käyttöliittymään, ja ne on
    tarkoitettu lähinnä sisäiseen käyttöön. Yleensä niitä ei tarvitse
    käyttää.

    -S <tnimi>
       Lataa laajennetut tilatiedot tiedostosta <tnimi>.

    -u   Aloita pakettiluettelon päivitys heti käynnistyksen jälkeen.
       Tätä valitsinta ei voi käyttää yhdessä valitsimen -i kanssa.

    -i   Näytä esikatseluruutu heti käynnistyksen jälkeen (sama kuin
       käynnistäisi ohjelman ja painaisi "g"). Tätä valitsinta ei voi
       käyttää yhdessä valitsimen "-u" kanssa.

ENVIRONMENT

    HOME  Jos $HOME/.aptitude on olemassa, aptitude tallettaa asetuksensa
       tiedostoon $HOME/.aptitude/config. Muuten se hakee käyttäjän
       kotihakemiston   getpwuid(2)-kutsulla   ja    tallettaa
       asetustiedostonsa sinne.

    PAGER Jos  tämä  ympäristömuuttuja  on  asetettu,  "aptitude
       changelog"-komento käyttää sitä muutoslokien näyttöön. Jos sitä
       ei ole asetettu, aptitude käyttää oletuksena ohjelmaa more.

    TMP  Jos  ympäristömuuttujaa  TMPDIR  ei ole asetettu, aptitude
       tallettaa tilapäistiedostonsa hakemistoon TMP, jos  se  on
       asetettu. Muuten nämä talletetaan hakemistoon /tmp.

    TMPDIR aptitude tallettaa tilapäistiedostonsa tämän ympäristömuuttujan
       nimeämään hakemistoon. Jos TMPDIR ei ole asetettu, aptitude
       käyttää TMP:ä. Jos myös TMP on asettamaton, aptitude käyttää
       hakemistoa /tmp.

KATSO MYöS

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/fi/index.html

TEKIJÄ

    Daniel Burrows.

                                  APTITUDE(8)