Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    lilo - asentaa alkulatausohjelman

YLEISKATSAUS

    Pääkäyttötarkoitus:

    /sbin/lilo - asentaa alkulatausohjelman

    Käyttö apuohjelmana:

    /sbin/lilo -q - kysele asennuskarttaa ‘‘map’’
    /sbin/lilo -R - oletuskomentorivi seuraavalle käynnistykselle
    /sbin/lilo -I - kysy nykyisen kernel-tiedoston polkua
    /sbin/lilo {-u|-U} - poista asennettu lilo

YLEISKATSAUS

    lilo  asentaa  alkulatausohjelman,  joka käynnistetään seuraavalla
    käynnistyskerralla. LILO tuntee useita eri valitsimia.

    -v   Kasvata toimintaselosteiden laajuutta. Antamalla yhden  tai
       useamman -v -valitsimen lilo muuttuu entistäkin puheliaammaksi.

    -q   Näytä tällä hetkellä kartoitetut tiedostot.  lilo ylläpitää
       tiedostoa, oletuksena /boot/map, jonne on tallennettu kernelien
       nimet ja sijainnit. Tämä valitsin näyttää myös tiedostosta
       löytyvät nimet latausvalinnoille.

    -m map-tiedosto
       Käytä erityistä karttatiedostoa ‘‘map-file’’ oletustiedoston
       sijaan.

    -C asetustiedosto
       lilo Lukee ohjeet asetustiedostosta siitä, mitä kartoitetaan
       map-tiedostoon.  Oletuksena asetustiedosto on /etc/lilo.conf.
       Tätä valitsinta voidaan käyttää määrittämään vaihtoehtoinen
       asetustiedosto.

    -d viive
       Jos  olet  määritellyt useita kerneleitä ja painat koneen
       käynnistyessä  shift-näppäintä,  alkulatausohjelma   antaa
       mahdollisuuden valita, mikä järjestelmä käynnistetään. Aikarajan
       loppumisen jälkeen järjestyksessä  ensimmäinen  kernel  tai
       latausvaihtoehto  käynnistetään.  Tämä  valitsin  määrittää
       aikarajoituksen viiveen desisekunteina.

    -D nimi
       Käyttää annetun nimistä ‘‘label’’ latausvalintaa järjestyksessä
       ensimmäisen   sijaan   valintana,   joka   käynnistetään
       oletusasetuksena.

    -r juuri-hakemisto
       Ennen kuin tehdään mitään muuta, suorita chroot annetulle
       hakemistolle.    Käytetään    asetusten    korjaamiseen
       käynnistyslevykkeeltä.

    -t   Vain testaus. Mitään ei oikeasti kirjoiteta käynnistyssektorille
       tai  karttatiedostoon. Käytä yhdessä -v -valitsimen kanssa
       testataksesi, miten lilo käyttäytyisi nykyisillä asetuksilla.

    -c   Aktivoi karttatiedoston tiivistyksen. Tämä yhdistää lähekkäin
       olevien  sektorien  lukupyyntöjä.  Nopeuttaa  käynnistymistä
       erityisesti levykkeeltä käynnistettäessä.

    -f disk-tab
       Määrittää levyn geometrian parametritiedoston.  (Oletus  on
       /etc/disktab.)

    -i kynnistyssektori
       Määrittää tiedoston, jota käytetään uutena käynnistyssektorina.
       (Oletus on /boot/boot.b.)

    -l   Luo  lineaarisia  sektoriosoitteita  sector/head/cylinder-
       osoitteiden sijaan.

    -P {fix|ignore}
       Korjaa  ‘‘fix’’  (tai  hylkää ‘‘ignore’’) ‘korruptoituneet’
       osiotaulut, ts. osiotaulut, joilla käytetään lineaarisia tai
       sector/head/cylinder -osoitteita, jotka eivät vastaa toisiaan.

    -s tallennustiedosto
       Kun  lilo  kirjoittaa  käynnistyssektorille,  se  tallentaa
       käynnistyssektorin  vanhan  sisällön  tiedostoon,  joka  on
       oletuksena /boot/boot.NNNN, jossa NNNN vastaa laitetiedostoa.
       Tämä valitsin  määrittää  vaihtoehtoisen  tallennustiedoston
       käynnistyssektorille.  (Tai  yhdessä  -u  valitsimen kanssa
       määrittää, mistä vanhan käynnistyssektorin voi palauttaa.)

    -S tallennustiedosto
       Tavallisesti lilo ei kirjoita olemassaolevan tallennustiedoston
       päälle. Tämä valitsin kertoo lilolle, että se voi kirjoittaa
       vanhan tiedoston päälle.

    -u laitenimi
       Poistaa  lilo:n   asennuksen   kopioimalla   tallennetun
       käynnistyssektorin   takaisin.   Tallennettu   aikamääre
       tarkistetaan.

    -U laitenimi
       Kuten yllä, mutta aikamäärettä ei tarkisteta.

    -R komentorivi
       Tämä valitsin asettaa oletuskomennon alkulatausohjelmalle sen
       seuraavaa  käynnistyskertaa  varten.  Käynnistyksen  jälkeen
       alkulatausohjelma poistaa tämän rivin, ts. tällä komennolla
       annettu komentorivi toimii vain yhdellä käynnistyskerralla.
       Tavallisesti  tätä   käytetään   uudelleenkäynnistettäessä
       käytettävissä  komentojonoissa  juuri  ennen  ‘shutdown -r’
       -komennon suorittamista.

    -I nimi
       Käytössä olevan kernelin nimi  löytyy  ympäristömuuttujasta
       BOOT_IMAGE  käynnistyksen  jälkeen.  Tämä  komento tulostaa
       vastaavan nimen ja polun vakiotulosteeseen.

    -V   Näyttää versionumeron.

    Ylläolevat komentorivivalitsimet vastaavaat asetustiedostosta löytyviä
    avainsanoja.

SUOMENTAJAN HUOMAUTUKSIA

    Sana  ‘verbose’  on  suomennettu  ‘puhelias.  Tällä tarkoitetaan
    komentojen  antamien  suoritusilmoitusten  laajempaa  tulostamista.
    Normaalisti  UNIX-ohjelmat  eivät välttämättä ilmoita mitään, jos
    komennon suoritus on sujunut loppuun  asti  kunnolla.  ‘verbose’
    -valitsimella  voidaan pakottaa komento antamaan laajempaa tietoa
    suorituksesta. Jos joku tietää paremman sanan, niin voi vapaasti
    kertoa... ainakin tuo on hauska :)

KATSO MYÖS

    lilo.conf(5).
    LILOn levitysversion mukana tulee hyvin kattava ohjeistus.

TEKIJÄ

    Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).

Järjestelmähallinnan sovelluks26. syyskuuta 1998            LILO(8)