Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mkfs - luo Linux-tiedostojärjestelmän

YLEISKATSAUS

    mkfs [ -V ] [ -t tiedostojrjestelmtyyppi ] [ tj-valitsimet ] osio [
    lohkoa ]

KUVAUS

    mkfs:ää  käytetään  Linux-tiedostojärjestelmän  luomiseen  tietylle
    laitteelle, yleensä kiintolevyn osiolle. osio on joko laitenimi (esim.
    /dev/hda1, /dev/sdb2) tai liitoshakemisto ‘‘mount point’’ (esim. /,
    /usr,   /home)   tiedostojärjestelmää   varten.   lohkoa  on
    tiedostojärjestelmää varten käytettävien lohkojen lukumäärä.

    mkfs:n palauttama paluukoodi on  joko  0  onnistuessaan  tai  1
    epäonnistuessaan.

    Oikeastaan  mkfs  on  yksinkertaisesti  käyttöliittymä erilaisille
    tiedostojärjestelmän luoville ohjelmille (mkfs.tj-tyyppi), joita on
    saatavilla Linuxille.  Tiedostojärjestelmäkohtaista ohjelmaa haetaan
    ensin hakemistosta /etc/fs, sitten /etc ja lopulta hakemistoista, jotka
    löytyvät        PATH-ympäristömuuttujasta.        Tietoa
    tiedostojärjestelmäkohtaisia  ohjelmia  varten  löytyy   niiden
    ohjesivuilta.

VALITSIMET

    -V   Tulosta  laajat  toimintaselosteet  sisältäen kaikki ajetut
       tiedostojärjestelmäkohtaiset  komennot.  Tämän  valitsimen
       antaminen   useammin   kuin   kerran   estää  kaikkien
       tiedostojärjestelmäkohtaisten komentojen suorittamisen. Tästä on
       hyötyä vain testaustarkoituksiin.

    -t tj-tyyppi
       Määritä luotavan tiedostojärjestelmän tyyppi. Jos mitään ei
       määritetä, tj:n tyyppi päätellään etsimällä osio /etc/fstab
       -tiedostosta  ja käyttämällä sitä vastaavaa valintaa.  Jos
       tyyppiä ei voida päätellä, käytetään oletustiedostojärjestelmää
       (tällä hetkellä minix).

    tj-valitsimet
       Tj-kohtaiset valitsimet, jotka välitetään varsinaiselle tj:n
       luovalle ohjelmalle.  Useimmat  tiedostojärjestelmän  luovat
       ohjelmat  tukevat,  vaikkakaan  eivät täydellä varmuudella,
       seuraavia valitsimia.

    -c   Tarkista laite viallisten sektoreiden (‘‘bad sector’’) varalta
       ennen tiedostojärjestelmän luomista.

    -l tiedostonimi
       Lue lista viallisista sektoreista tiedostosta tiedostonimi.

    -v   Tulosta laajat toimintaselosteet.

BUGIT

    Kaikkien yleisten valitsimien tulee edeltää tj-kohtaisia valitsimia,
    eikä niitä saa yhdistää tj-kohtaisten valitsimien kanssa.  Eräät
    tiedostojärjestelmäkohtaiset  ohjelmat  eivät  tue -v (puheliasta)
    valitsinta, eivätkä palauta merkitseviä paluuarvoja. Samoin eräät tj-
    kohtaiset ohjelmat eivät automaattisesti tunnista laitteen kokoa ja
    niille tulee määritellä lohkoa-parametri.

TEKIJÄT

    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Ohjesivu  on  häpeämättömästi  muokattu  Remy  Cardin  versiosta
    ext2-tiedostojärjestelmälle.

KATSO MYÖS

    fsck(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8).

Järjestelmähallinnan sovelluks29. syyskuuta 1998            MKFS(8)