Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mkdosfs - luo MS-DOS-tiedostojärjestelmä Linuxissa

YLEISKATSAUS

    mkdosfs [ -c | -l tiedostonimi ] [ -f FAT-lukumr ] [ -F FAT-koko ] [
    -i levytunniste ] [ -m viestitiedosto ] [ -n osionimi ] [ -r
    juurihakemiston-paikkamr ] [ -s sektoria-klusterille ] [ -v ] laite
    [ lohkomr ]

KUVAUS

    mkdosfs:ää käytetään MS-DOS -tiedostojärjestelmän luomiseen tietylle
    laitteelle (yleensä kiintolevy) Linux-käyttöjärjestelmän alaisuudessa.
    laite on erikoistiedosto, joka vastaa  tiettyä  laitetta  (esim.
    /dev/hdXX).  lohkomr on laitteella olevien lohkojen lukumäärä. Jos
    tätä valitsinta ei käytetä, mkdosfs määrittää tiedostojärjestelmän koon
    automaattisesti.

VALITSIMET

    -c   Tarkasta laite viallisten sektoreiden (‘‘bad sector’’) varalta
       ennen tiedostojärjestelmän luomista.

    -f FAT-lukumr
       Määritä     tiedostojärjestelmään      tallennettavien
       tiedostonvaraustaulujen (FAT) lukumäärä. Oletusarvo on 2. Tällä
       hetkellä Linuxin MS-DOS -tiedostojärjestelmä ei tue  kahta
       useampaa tiedonvaraustaulua.

    -F FAT-koko
       Määritä käytettävien tiedonvaraustaulujen tyyppi (12 tai 16
       bittiä). Tätä valitsinta ei tavallisesti käytetä, sillä mkdosfs
       valitsee    automaattisesti    suositeltavan   FAT-koon
       tiedostojärjestelmääsi varten.

    -i levytunniste
       Aseta  osiotunniste   (‘‘volume-id’’)   juuri   luodulle
       tiedostojärjestelmälle.   osiotunniste   on   32-bittinen
       heksadesimaaliluku (esim. 2e24ec82). Oletusarvona on lukuarvo,
       joka riippuu tiedostojärjestelmän luontiajasta.

    -l tiedostonimi
       Lue luettelo vioittuneista lohkoista tiedostosta tiedostonimi.

    -m viestitiedosto
       Aseta viesti, jonka käyttäjä saa yrittäessään käynnistää tältä
       tiedostojärjestelmältä  käyttöjärjestelmää,  jota  ei  ole
       toimivasti asennettu. Viestin koko ei saa ylittää 418 tavua sen
       jälkeen, kun rivinvaihdot on muutettu askelpalautus-rivinvaihto-
       yhdistelmiksi (‘‘carriage return-line feed’’) ja siihen on
       lisätty sarkaimet. Jos tiedostonimenä annetaan tavuviiva (-),
       teksti luetaan vakiosyötteestä.

    -n Osionimi
       Aseta osionimi (label) tiedostojärjestelmälle. Osionimi voi olla
       korkeintaan 11 merkkiä pitkä. Oletuksena osionimeä ei anneta.

    -r root-dir-entries
       Valitse juurihakemistoelementtien lukumäärä. Oletusarvona on 112
       tai 224 levykkeitä ja 512 kiintolevyjä varten.

    -s sektoria-klusterille
       Määritä levysektorien lukumäärä klusteria kohden. Luvun tulee
       olla kahden potenssi, esim. 1, 2, 4, 8, ..., 128.

    -v   Laajat toimintaselosteet.

BUGIT

    Tällä hetkellä ei tunneta yhtään. Jos löydät jonkun bugin, voisitko
    ilmoittaa  niistä  (englanniksi!)  <hpa@yggdrasil.com>-osoitteeseen.
    Ilmoita myös käytetyn ohjelman versionumero (Yggdrasil 0.3a).

TEKIJÄ

    Dave Hudson - <dave@humbug.demon.co.uk>; ohjelmaa on muuttanut Peter
    Anvin <hpa@yggdrasil.com>.

TUNNUSTUKSET

    mkdosfs perustuu seuraavan ohjelman lähdekoodiin: mke2fs (kirjoittanut
    Remy Card - <card@masi.ibp.fr>), joka taas perustuu mkfs:n lähdekoodiin
    (kirjoittanut Linus Torvalds - <torvalds@cs.helsinki.fi>).

KATSO MYÖS

    dosfsck(8), mkfs(8).