Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    access - test gebruikers toestemming voor een bestand.

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int access(const char *padnaam, int toestand);

BESCHRIJVING

    access test of het een proces toegestaan is om te lezen, te schrijven
    of te testen voor het bestaan van het bestand (of ander bestandsysteem
    voorwerp) waarvan de naam padnaam is. Als padnaam een symbolische
    koppeling is worden de permissies van het bestand waar de koppeling
    naar wijst getest.  toestand Is een masker bestaande uit een of meer
    van R_OK, W_OK, X_OK en F_OK.

    R_OK, W_OK en X_OK vragen om te testen of het bestand bestaat en of het
    lees, schrijf en uitvoer toestemming geeft, respectievelijk. F_OK
    vraagt alleen maar om te testen of het bestand bestaat.

    De test hangt af van de toestemmingen van de directories die voorkomen
    in de pad naar het bestand -opgegeven met padnaam- en van de
    toestemmingen van directories en bestanden,  waar  tussenliggende
    symbolische koppeling naar verwijzen.

    De test wordt gedaan met het proces zijn echte uid en gid, in plaats
    van met de effectieve ids, zoals gedaan wordt bij het eigenlijke pogen
    van een operatie. Dit is om set-UID programma’s eenvoudig de macht van
    de gebruiker die het proces startte te laten bepalen.

    Alleen toegangsbits worden getest, niet de bestandsoort of de inhoud.
    Daarom betekent het "schrijfbaar" zijn van een directory hier dat
    waarschijnlijk bestanden gemaakt kunnen worden in die directory, en
    niet dat in de directory zelf, als bestand, geschreven kan worden.
    Evenzo kan een DOS bestand "uitvoerbaar" zijn, terwijl de execve(2)
    aanroep toch zal mislukken.

EIND WAARDE

    Bij success (alle gevraagde toestemmingen worden gegeven) wordt nul
    teruggegeven. Bij falen (minstens 1 bit in toestand vroeg om een
    toestemming die geweigerd wordt, of een andere fout trad op), wordt -1
    teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EACCES {toegang} De gevraagde toegang tot het bestand zou geweigerd
       worden, of zoek toestemming wordt geweigerd in een van de
       directories in padnaam.

    EROFS {alleen-lezen bs.} Schrijf toestemming werd gevraagd voor een
       bestand op een alleen-lezen bestandsysteem.

    EFAULT {fout} padnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.

    EINVAL {ongeldig} toestand werd ongeldig opgegeven.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} padnaam is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Een directorie-deel van padnaam zou toegankelijk
       geweest  zijn  maar  bestaat niet of was een loshangende
       symbolische koppeling.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel gebruikt als directory in padnaam is in
       feite geen directory.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het vaststellen van padnaam.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.

BEPERKINGEN

    access geeft een fout terug als een van de toegangssoorten in de
    gevraagde aanroep geweigerd wordt, zelfs als andere soorten misschien
    zouden slagen.

    access werkt wellicht niet goed op NFS bestandsystemen met UID
    afbeelding, omdat UID afbeeldingen gedaan worden op de server en
    verborgen zijn voor de cliënt, die de toestemmingen test.

    Gebruiken van access om te testen of een gebruiker de macht heeft om
    een bestand te openen, vóór dat feitelijk te doen met open(2)
    veroorzaakt een beveiligings-gat, omdat de gebruiker  het  korte
    tijdsbestek tussen testen en openen zou kunnen gebruiken om het bestand
    te manipuleren.

VOLDOET AAN

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

    stat(2) {staat}, open(2) {open}, chmod(2) {verander toestand}, chown(2)
    {verander eigendom}, setuid(2) {zet uid}, setgid(2) {zet gid}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: access.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $