Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    acct - zet proces accounting aan of uit

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int acct(const char *bestandnaam);

BESCHRIJVING

    Accounting wordt aangezet als acct aangeroepen wordt met de naam van
    een bestaand bestand als argument. Voor elk proces wordt dan bij
    beëindigen een notering aan het einde van bestandnaam toegevoegd. Een
    NULL argument zorgt dat accounting uitgezet wordt.

EIND WAARDE

    Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    ENOSYS {geen systeem} BSD proces accounting werd niet mogelijk gemaakt
       toen de kernel gecompileerd werd. De kernel configuratie vlag
       die dit bepaald is CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.

    ENOMEM {geen geheugen} Geen geheugen meer.

    EPERM {toestemming} Het aanroepende proces heeft geen toestemming om
       proces accounting aan te zetten.

    EACCESS
       {toegang} Het argument bestandnaam is geen normaal bestand.

    EIO  {in/uit} Fout bij het schrijven naar het bestand bestand.

    EUSERS {gebruikers} Er zijn geen vrije bestandstructuren of  het
       geheugen is op.

VOLDOET AAN

    SVr4 (maar niet POSIX). SVr4 beschrijft EACCES, EBUSY, EFAULT, ELOOP,
    ENAMETOOLONG, ENOTDIR, ENOENT, EPERM en EROFS foutcondities, maar geen
    ENOSYS.

OPMERKINGEN

    Geen accountingnoteringen worden gemaakt voor programma’s die draaien
    als er een ongeluk {eng: crash} optreedt. In het bijzonder: voor
    nieteindigende programma’s worden nooit noteringen gemaakt.

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: acct.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $