Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    chroot - verander root directorie

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int chroot(const char *pad);

BESCHRIJVING

    chroot veranderd de root directorie naar dat opgegeven in pad. Deze
    directorie zal gebruikt worden voor pad namen die beginnen met /. De
    root directorie wordt geërfd door alle kinderen van het huidige proces.

    Alleen de super-gebruiker mag de root directorie veranderen.

    Merk op dat deze aanroep niet de huidige werk directorie veranderd,
    zodat ’.’ buiten de boom geworteld bij ’/’ kan zijn.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten worden hieronder genoemd.

    EPERM {toestemming} Het geldende UID is niet nul.

    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} weg is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen  geheugen}  Onvoldoende  besturingssysteem  geheugen
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van weg is geen dir.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het
       pad voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in
       het "oplossen" van pad.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Deze functie is niet deel van POSIX.1.
    SVr4 beschrijft extra EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP fouttoestanden.
    X/OPEN beschrijft EIO, ENOMEM en EFAULT fouttoestanden niet.  Deze
    interface wordt als over-erfd eigendom aangemerkt door X/OPEN.

ZIE

    chdir(2) {verander dir}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: chroot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $