Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    chdir, fchdir - verander de werk directorie

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *pad);
    int fchdir(int bi);

BESCHRIJVING

    chdir veranderd de huidige directorie naar dat opgegeven onder pad.

    fchdir is hetzelfde als chdir, maar de directorie wordt gegeven als een
    open bestandindicator.

EIND WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    Afhankelijk  van  het bestandsysteem kunnen andere fouten worden
    teruggegeven. De meer algemene fouten voor chdir worden hieronder
    genoemd:

    EFAULT {fout} pad wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} pad Is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen  geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van pad is geen directorie.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd op een deel van pad.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van pad.

    EIO  {in uit} Een In/Uit fout trad op.

    De algemene fouten voor fchdir worden hieronder genoemd:

    EBADF {slecht bestand} bi is geen geldige bestandindicator.

    EACCES {toegang} Zoek-toestemming werd geweigerd voor het directorie-
       openen voor bi.

VOLDOET AAN

    De chdir aanroep is verenigbaar met SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.
    SVr4 beschrijft de extra fouttoestanden EINTR, ENOLINK, en EMULTIHOP
    maar heeft ENOMEM niet. POSIX.1 heeft ENOMEM en ELOOP fouttoestanden
    niet. X/OPEN heeft EFAULT, ENOMEM en EIO fouttoestanden niet.

    De fchdir aanroep is verenigbaar met SVr4, 4.4BSD en X/OPEN. SVr4
    beschrijft extra EIO, EINTR, en ENOLINK fouttoestanden.  X/OPEN
    beschrijft extra EINTR en EIO fouttoestanden.

ZIE

    getcwd(3) {krijg huidige werk dir}, chroot(2) {verander root}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: chdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $