Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

       chown, fchown, lchown - verander eigendom van een bestand

OVERZICHT

       #include <sys/types.h>
       #include <unistd.h>

       int chown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);
       int fchown(int bi, uid_t eigenaar, gid_t groep);
       int lchown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);

BESCHRIJVING

       De  eigenaar  van een bestand bepaald door weg of door bi is veranderd.
       Alleen de super-gebruiker mag de eigenaar van een  bestand  veranderen.
       De  eigenaar  van  het  bestand  mag de groep van het bestand naar elke
       groep veranderen waar hij lid van is. De super-gebruiker  heeft  altijd
       het recht om de groep te veranderen.

       Als  de  eigenaar  of  groep  bepaald  is als -1, dan wordt die ID niet
       veranderd.

       Als de eigenaar of groep van een uitvoerbaar bestand  veranderd  worden
       door  een  niet-super-gebruiker,  dan  worden  de  S_ISUID  en  S_ISGID
       toestand bits gewist. POSIX bepaald niet of dit ook moet  gebeuren  als
       "root"   de   chown  doet;  het  gedrag  van  Linux  hangt  af  van  de
       besturingssysteem versie.   In  het  geval  een  niet-groep-uitvoerbaar
       bestand  (met  een  gewiste  S_IXGRP bit) bepaald het S_ISGID verplicht
       vergrendelen, dit wordt niet gewist door een chown.

TERUGGEEF WAARDE

       Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
       wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

       Afhankelijk  van  het  bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
       worden.  De meer algemene fouten voor chown worden hieronder genoemd.

       EPERM  {toestemming} Het geldende UID komt niet overeen met de eigenaar
              van  het bestand, en is niet nul; of de eigenaar of groep werden
              verkeerd gegeven.

       EROFS  {alleen-lezen  b.s.}  Het  benoemde  bestand  verblijft  of  een
              alleen-lezen bestandsysteem.

       EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

       ENAMETOOLONG
              {naam te lang} weg is te lang.

       ENOENT {geen ingang} Bestand bestaat niet.

       ENOMEM {geen   geheugen}  Onvoldoende  besturingssysteem  geheugen  was
              voorhanden.

       ENOTDIR
              {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel was geen directorie.

       EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd op een deel van het pad-
              voorvoegsel.

       ELOOP  {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen  bij
              het "oplossen" van pad.

       De algemene fouten voor fchown worden hieronder genoemd:

       EBADF  {slechte bi} De beschrijver was niet geldig.

       ENOENT {geen ingang} Zie boven.

       EPERM  {toestemming} Zie boven.

       EROFS  {alleen-lezen b.s.} Zie boven.

       EIO    {in/uit}  Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de "inode"
              {i node} veranderd werd.

OPMERKINGEN

       In versies van Linux voor 2.1.81 (maar verschillend van 2.1.46), volgde
       chown  geen  symbolische  koppelingen.  Sinds Linux 2.1.81, volgt chown
       symbolische koppelingen, en er is een nieuwe systeem aanroep lchown die
       symbolische  links  niet  volgt.   Sinds Linux 2.1.86 heeft deze nieuwe
       aanroep  (die  dezelfde  bewoordingen  gebruikt  als  de  oude   chown)
       hetzelfde  systeem-aanroep-nummer,  en heeft chown een nieuw ingebracht
       nummer.

       Het prototype voor fchown is alleen voorhanden als _BSD_SOURCE  bepaald
       is.

VOLDOET AAN

       De  chown  aanroep  voldoet  aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN.  The 4.4BSD
       versie kan alleen door de supergebruiker worden gebruikt (dat betekend,
       dat   normale  gebruikers  bestanden  niet  pad  kunnen  geven).   SVr4
       beschrijft EINVAL, EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP  teruggaves,  maar  geen
       ENOMEM.  POSIX.1 beschrijft de ENOMEM en ELOOP fout condities niet.

       De  fchown  aanroep  schikt  zich naar 4.4BSD en SVr4.  SVr4 beschrijft
       extra EINVAL, EIO, EINTR, en ENOLINK fouttoestanden.

BEPERKINGEN

       De chown() bewoordingen  zijn  met  opzet  geschonden  op  NFS  bestand
       systemen   die   UID   testen  {eng:  mapping}  aan  hebben  staan.  De
       bewoordingen van alle systeem-aanroepen die  toegang  tot  een  bestand
       inhoud  hebben  worden  geschonden,  omdat  chown()  een  onmiddellijke
       toegangs-beperking op  al  open  bestanden  kan  hebben.  Cliënt  zijde
       bufferen  kan  leiden  tot  een vertraging tussen het moment waarop het
       eigendom veranderd werd om toegang van een gebruiker toe te  laten,  en
       de  tijd  waarop  het  bestand  eigenlijk  geopend  kan worden door een
       gebruiker van een andere cliënt.

ZIE

       chmod(2) {verander toestand}, flock(2) {grendel}

VERTALING

       Dit is  een  handleiding  uit  manpages-dev  1.29.   Alles  wat  tussen
       ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
       handleiding.  Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

       $Id: lchown.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $