Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    fsync - harmonizeer het hele in-werkgeheugen gedeelte van een bestand
    met dat op schijf

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int fsync(int bi);

BESCHRIJVING

    fsync kopieert alle in-werkgeheugen gedeeltes van een bestand naar
    schijf.

    In sommige toepassingen is fdatasync een soepeler lopend alternatief
    voor fsync.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EBADF {slechte  bi}  bi is niet een geldige open-voor-schrijven
       bestandindicator.

    EROFS {alleen-lezen bestand systeem}, EINVAL {ongeldig}
       bi is is verbonden aan een speciaal bestand dat harmonizeren
       niet ondersteund.

    EIO  {In/Uit} Een fout trad op gedurende harmonizeren.

VOLDOET AAN

    POSIX.1b (eerder POSIX.4)

ZIE OOK

    bdflush(2)  {buffer  vies  spoel}, fdatasync(2) {bestand gegevens
    harmonizeer}, sync(2) {harmonizeer}, update(8) {breng-bij-de-tijd},
    sync(8) {harmonizeer},

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: fsync.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $