Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    getgroups, setgroups - krijg/zet een lijst van aanvullende groep ID’s

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int getgroups(int maat, gid_t lijst[]);

    #define _BSD_SOURCE
    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t maat, const gid_t *lijst);

BESCHRIJVING

    getgroups
       Tot maat aanvullende groepen worden teruggegeven in lijst. Als
       maat nul is dan wordt, lijst niet veranderd, maar het gehele
       aantal  van  aanvullende  groepen  voor  het proces wordt
       teruggegeven.

    setgroups
       Zet de aanvullende groepen voor een proces. Alleen de super-
       gebruiker mag deze functie gebruiken.

TERUGGEEF WAARDE

    getgroups
       Bij  success  wordt  het  aantal  aanvullende  groep ID’s
       teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt
       naar behoren gezet.

    setgroups
       Bij  success  wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1
       teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    EFAULT {fout} lijst heeft een ongeldig adres.

    EPERM {toestemming} Voor setgroups, de  gebruiker  is  niet  de
       supergebruiker.

    EINVAL {ongeldig} Voor setgroups, maat groter dan NGROUPS {aantal
       groepen} (32 voor Linux 2.0.32).  Voor getgroups, maat is
       kleiner dan het aantal aanvullende groep ID’s, maar is niet nul.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID (uitgave 4 alleen; deze aanroepen waren niet aanwezig in
    SVr3), X/OPEN, 4.3BSD.  De getgroups functie is in POSIX.1. Omdat
    setgroups privileges eist bevat POSIX.1 het niet.

BUGS

    De _BSD_SOURCE {BSD broncode} vlag zou waarschijnlijk niet vereist
    moeten zijn voor setgroups.

ZIE

    initgroups(3) {begin groepen}, getgid(2) {krijg gid}, setgid(2) {zet
    gid}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: getgroups.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $