Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    gethostname, sethostname - krijg/zet machinenaam

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *naam, size_t len);
    int sethostname(const char *naam, size_t len);

BESCHRIJVING

    Deze functies worden gebruikt om de machinenaam van de huidige
    processor te krijgen, of te veranderen.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} len is negatief of, voor sethostname, len is groter
       dat de maximum toegestane maat, of, voor gethostname  op
       Linux/i386 len is kleiner dan de feitelijke maat.

    EPERM {toestemming}  Voor sethostname, de aanroeper was niet de
       supergebruiker.

    EFAULT {fout} naam is een ongeldig adres.

VOLDOET AAN

    SVr4, 4.4BSD (deze functie verscheen voor het eerst in 4.2BSD).
    POSIX.1 bepaald deze functie niet, maar ISO/IEC 9945-1:1990 noemt ze in
    B.4.4.1.

BUGS

    Sommige andere verwezijnlijkingen van gethostname keren geslaagd terug
    met len bytes, zelfs als naam langer is. Linux/Alpha voldoet aan dit
    gedrag. Linux/i386, geeft echter EINVAL terug in dit geval.

OPMERKINGEN

    Onder Linux/Alpha is, gethostname een systeem aanroep gethostname is
    verwezijnlijkt op het bibliotheek niveau door uname(2) aan te roepen.

ZIE

    getdomainname(2) {krijg gebied naam}, setdomainname(2){zetgebiednaam},"
    uname(2) {je (kernel, enz.) naam}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: sethostname.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $