Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - zet/krijg proces groep

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
    pid_t getpgid(pid_t pid);
    int setpgrp(void);
    pid_t getpgrp(void);

BESCHRIJVING

    setpgid zet het proces groep ID van het proces opgegeven in pid naar
    pgid. Als pid nul is wordt het proces ID van het huidige proces
    gebruikt. Als pgid nul is wordt het proces ID van het proces opgegeven
    in pid gebruikt. Als setpgid gebruikt wordt om een proces van een
    proces groep naar een andere te verplaatsen (zoals gedaan wordt door
    sommige schillen {"shells"} bij het maken van pijplijnen), dan moeten
    beide proces groepen onderdeel van dezelfde sessie zijn. In dit geval
    bepaald de pgid een bestaande proces groep waar bij aangesloten zal
    worden en het sessie ID van die groep moet overeenkomen met de sessie
    ID van de aansluitende groep.

    getpgid geeft het proces groep ID van het proces opgegeven in pid. Als
    pid nul is dan wordt het proces ID van het huidige proces gebruikt.

    In de Linux DLL 4.4.1 bibliotheek roept setpgrp eenvoudig setpgid(0,0)
    aan.

    getpgrp doet hetzelfde ten opzichte van getpgid(0). Elke proces groep
    is lid van een sessie, en elk proces is lid van de sessie waarvan zijn
    proces groep lid is.

    Proces groepen worden gebruikt voor het bezorgen van signalen, en door
    terminals {"terminals"} om verzoeken voor hun opname {"input"} te
    beslechten: processen die dezelfde procesgroep hebben als het terminal
    zijn op de voorgrond en mogen lezen, terwijl anderen zullen blokkeren
    met een signaal als zij proberen te lezen. Deze aanroepen worden dus
    gebruikt door programma’s zoals csh(1) om proces groepen te maken bij
    het verwezijnlijken van taak {"job"} besturing.  De TIOCGPGRP en
    TIOCSPGRP aanroepen beschreven in termios(4) worden gebruikt om de
    proces groep van het controlerende terminal {"controling terminal"} te
    krijgen/zetten.

    Als een sessie een controlerend terminal heeft, CLOCAL ongezet is, en
    er treed een ’hangop’ op, dan wordt een SIGHUP naar de sessie leider
    gezonden. Als de sessie leider eindigt wordt de SIGHUP naar elk proces
    gezonden in de voorgrond proces groep van het controlerende terminal.

    Als het eindigen van het proces veroorzaakt dat een procesgroep
    verweesd raakt, en als één van de leden van de nieuw-verweezde
    procesgroep gestopt wordt, dan zal een SIGHUP signaal gevolgd door een
    SIGCONT signaal naar elk proces in de nieuwe-verweezde proces groep
    gezonden worden.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt door setpgid en setpgrp nul teruggegeven. Bij falen
    wordt -1 teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.

    getpgid geeft een proces groep bij slagen.  Bij falen wordt -1
    teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

    getpgrp geeft altijd de huidige proces groep.

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} pgid is minder dan 0.

    EPERM {toestemming} Verschillende toestemming schendingen.

    ESRCH {zoek} pid kwam niet overeen met enig proces

VOLDOET AAN

    SVr4, POSIX, 4.4BSD.

VOLDOET AAN

    De functies setpgid en getpgrp voldoen aan POSIX.1. De functie setpgrp
    is van BSD 4.2 De functie getpgid voldoet aan SVr4.

ZIE

    getuid(2)  {krijg  uid}, setsid(2) {zet sessie id}, tcsetpgrp(3)
    {terminal voorgrond zet proces groep}, termios(4) {terminal in/uit
    systeem(?)}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setpgid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $