Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    getpid, getppid - krijg proces identiteit

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

BESCHRIJVING

    getpid geeft het proces ID terug van het huidige proces. (Dit wordt
    vaak gebruikt door routines die unieke tijdelijke bestandnamen maken.)

    getppid geeft het proces ID van de ouder van het huidige proces terug.

VOLDOET AAN

    POSIX, BSD 4.3, SVID

ZIE

    exec(3) {voer-uit}, fork(2) {splits}, kill(2) {vermoord}, mkstemp(3)
    {maakt tijdelijk}, tmpnam(3) {tijdelijke naam}, tempnam(3) {tijdelijke
    naam}, tmpfile(3) {tijdelijk bestand}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: getpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $