Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    ioctl - manipuleer apparaat

OVERZICHT

    #include <sys/ioctl.h>

    int ioctl(int b, int verzoek, ...)

    [Het "derde" argument is traditioneel char *argp, en zal zo genoemd
    worden in deze bespreking.]

BESCHRIJVING

    De ioctl functie manipuleert de onderliggende apparaat grootheden van
    speciale bestanden. In heb bijzonder vele werkings eigenschappen van
    karakter speciale bestanden ("terminals" {terminals}) kunnen bestuurd
    worden  met  ioctl  verzoeken.  Het  argument  b moet een open
    bestandindicator zijn.

    Een ioctl verzoek heeft in zich gecodeerd of het argument een in
    grootheid of uit grootheid is, en de maat van het argument argp in
    bytes. Macro’s en definities die gebruikt worden in het opgeven van een
    ioctl verzoek zijn te vinden in het bestand <sys/ioctl.h>.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EBADF {slechte bi} b is geen geldige beschrijver.

    EFAULT {fout} argp verwijst naar een ontoegankelijk geheugen gebied.

    ENOTTY {geen tty} b is niet verbonden met een karakter speciaal
       apparaat.

    ENOTTY {geen tty} Het opgegeven verzoek gaat niet op voor het soort
       voorwerp waar de beschrijver b naar wijst

    EINVAL {ongeldig} Verzoek of argp is niet geldig.

VOLDOET AAN

    Geen enkele standaard. Argumenten, teruggaves en woordbetekenis van
    ioctl(2)  wisselt naar gelang de betreffende apparaat bestuurder
    {"device driver"} (de aanroep wordt gebruikt als een goed-voor-de-rest
    voor handelingen die niet netjes in het Unix stroom I/O model passen).
    Zie ioctl_list(2) voor een lijst van vele van de bekende ioctl
    aanroepen. De ioctl functie aanroep verscheen in Versie 7 AT&T Unix.

ZIE

    execve(2) {uitvoeren}, fcntl(2) {manipuleer bestandindicator}, mt(4)
    {magnetische tape}, sd(4) {scsi schijf}, tty(4) {tty{beeldscherm}}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: ioctl.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $