Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    iopl - verander In/Uit privilege niveau

OVERZICHT

    #include <sys/io.h>

    int iopl(int niveau);

BESCHRIJVING

    iopl veranderd het In/Uit privilege niveau van het huidige proces,
    zoals opgegeven in niveau.

    Deze aanroep is nodig om 8514-verenigbare X servers toe te staan om
    onder Linux te lopen. Omdat deze X servers toegang tot alle 65536
    In/Uit poorten vereisen is de ioperm aanroep niet voldoende.

    In aanvulling op het toestaan van onbeperkte In/Uit poort toegang,
    staat het lopen met een hoger In/Uit privilege het proces ook toe
    onderbrekingen uit te zetten. Dit zal het systeem waarschijnlijk
    crashen en wordt niet aangeraden.

    Toestemmingen worden geërfd door "fork" {splits} en "exec" {voer-uit}.

    Het In/Uit privilege niveau voor een gewoon proces is 0.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt passend gezet.

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} niveau is groter dat 3.

    EPERM {toestemming} De huidige gebruiker is niet de super-gebruiker.

OPMERKINGEN VAN DE KERNEL BRONCODE

    iopl moet worden gebruikt als je toegang tot In/Uit poorten wilt over
    de 0x3ff grens: om de volledige 65536 poorten ge-bit-inkaart-gebracht
    {"bitmapped"} te krijgen heb je 8kB bitkaart{"bitmap"}/proces nodig,
    wat een beetje overdreven is.

VOLDOET AAN

    iopl is Linux-eigen en zou niet gebruikt moeten worden in processen die
    overdraagbaar bedoeld zijn.

OVERDRAAGBAARHEID

    Onder libc5 werd de prototype voor iopl() gegeven in <unistd.h>.

ZIE OOK

    ioperm(2) {in uit toestemming}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: iopl.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $