Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    kill - zend een signaal naar een proces

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill(pid_t pid, int sig);

BESCHRIJVING

    De kill systeem aanroep kan gebruikt worden om elk signaal naar elke
    proces groep of proces te zenden.

    Als pid positief is, dan wordt het signaal sig naar pid gezonden.

    Als pid gelijk is aan 0, dan wordt sig naar elk proces gezonden in de
    proces groep van het huidige proces.

    Als pid gelijk is aan -1 dan wordt sig naar elk proces in de proces
    groep gezonden behalve het eerste, gemeten van hogere nummers in de
    proces tabel naar lagere.

    Als pid kleiner is dan -1 dan wordt sig gezonden naar elk proces in de
    proces groep -pid.

    Als sig 0 is dan wordt geen signaal gezonden, maar fout-testen wordt
    nog steeds uitgevoerd.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} Een ongeldig signaal werd opgegeven.

    ESRCH {zoek} De pid of proces-groep bestaat niet.  Merk op dat een
       bestaand proces een zombie kan zijn, een proces dat al bedoeld
       is te eindigen, maar waar nog niet op gewait()d {gewacht} wordt.

    EPERM {toestemming} Het proces heeft geen toestemming om een signaal
       naar welk ontvangend proces dan ook te zenden. Als een proces
       toestemming wil hebben om een signaal naar proces pid te zenden,
       moet het root priviliges hebben, of het echte of geldende
       gebruiker ID van het zendende proces moeten gelijk zijn aan de
       echte of bewaarde zet-gebruiker-ID van het ontvangende proces.

BUGS

    Het is onmogelijk om een signaal naar taak nummen 1 te zenden, het
    "init" {begin} proces, waar het geen signaal behandelaar heeft voor
    ingesteld. Dit is gedaan om er verzekerd van te zijn dat het systeem
    niet per ongeluk uitgeschakeld wordt

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

    _exit(2) {_ uitgang}, exit(3) {uitgang}, signal(2) {signaal}, signal(7)
    {signaal}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: kill.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $