Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    lseek - herplaats lees/schrijf bestand-positie

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    off_t lseek(int bes_ind, off_t positie, int vanaf);

BESCHRIJVING

    De lseek functie herplaatst de positie van de bestandindicator bes_ind
    naar het argument positie volgens de aanwijzing vanaf als volgt:

    SEEK_SET
       De positie wordt naar positie bytes gezet.

    SEEK_CUR
       De positie wordt naar de huidige plaats plus positie bytes
       gezet.

    SEEK_END
       De positie wordt naar de lengte van het bestand plus positie
       bytes gezet.

    De lseek functie status toe dat de bestand positie verder dan het einde
    van het bestaande einde-van-bestand van het bestand wordt gezet. Als
    gegevens later op deze positie worden geschreven, geven navolgende lees
    opdrachten in het gat ge-Nulde bytes terug (totdat er daadwerkelijk
    gegevens in het gat worden geschreven).

TERUGGEEF WAARDE

    Bij geslaagde afronding geeft lseek de opgeleverde plaats zoals gemeten
    in bytes van het begin van het bestand, terug. Anders wordt een waarde
    van (off_t)-1 teruggegeven, en errno wordt gezet om de fout duidelijk
    te maken.

FOUTEN

    EBADF {slechte*} bes_ind is geen open bestandindicator.

    ESPIPE bes_ind hoort bij een pijp, een socket, of een FIFO.

    EINVAL {ongeldig} Vanaf is geen juiste waarde.

VOLDOET AAN

    SVr4, POSIX, BSD 4.3

BEPERKINGEN

    Sommige apparaten zijn niet in status tot zoeken, en POSIX bepaald niet
    welke apparaten het moeten ondersteunen.

    Linux-eigen beperkingen: lseek op een tty apparaat gebruiken geeft
    ESPIPE terug. Andere systemen geven het aantal geschreven letters, met
    gebruik van SEEK_SET om de teller te zetten. Sommige apparaten, zoals
    /dev/null veroorzaken de fout ESPIPE niet, maar geven een pointer terug
    met onbepaalde waarde.

OPMERKINGEN

    Het gebruik van vanaf in dit document is niet goed Engels {zie Engelse
    manpage}, maar volgehouden voor historische redenen.

    Bij het omzetten van oude code, vervang de waarde voor vanaf met de
    volgende macro’s:

    oud   nieuw
    0    SEEK_SET
    1    SEEK_CUR
    2    SEEK_END
    L_SET  SEEK_SET
    L_INCR  SEEK_CUR
    L_XTND  SEEK_END

    SVR1-3 geeft "long" terug in plaats van "off_t", BSD geeft "int" terug.

ZIE

    dup(2) {kopieer}, open(2) {open}, fseek(3) {zoek}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: lseek.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $