Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    mount, umount - mount en on-mount bestandsystemen

OVERZICHT

    #include <sys/mount.h>

    int mount(const char *speciaalbestand, const char * dir , const char *
    bestandsysteemsoort, unsigned long lsvlag , const void * gegevens);

    int umount(const char *speciaalbestand);

    int umount(const char *dir);

BESCHRIJVING

    mount mount het bestandsysteem bepaald door speciaalbestand (wat vaak
    de naam van een apparaat is) aan de dir bepaald door dir. umount
    verwijderd het gemounte bestandsysteem bepaald door speciaalbestand of
    dir.  Alleen  de super-gebruiker mag bestandsystemen mounten en
    loskoppelen.

    Het bestandsysteemsoort argument mag één van de waardes aannemen die
    genoemd worden in /proc/filesystems {*bestandsystemen} (zoals "minix,
    "ext2", "msdos", "proc", "nfs", "iso9660" enz.).

    Het lsvlag argument heeft het magische nummer 0xC0ED in de hoogste 16
    bits, en verschillende mount vlaggen (zoals bepaald in <linux/fs.h>
    voor libc4 en libc5 en in <sys/mount.h> voor glibc2) in de lage bits.
    #define MS_RDONLY  1 /* mount alleen-lezen */
    #define MS_NOSUID  2 /* negeer suid en sgid bits */
    #define MS_NODEV   4 /* sta geen toegang tot apparaat speciale
    *            * bestanden toe */
    #define MS_NOEXEC  8 /* sta programma uitvoering niet toe */
    #define MS_SYNC   16 /* scripts {"writes"} worden direct
    *            * geharmoniseerd {"sync’t"} */
    #define MS_REMOUNT 32 /* verander de vlaggen van een mount
    *            * bestandsysteem */
    #define MS_MGC_VAL 0xC0ED0000
    Als het magische nummer afwezig is dan worden de laatste twee
    argumenten niet gebruikt.

    Het gegevens argument wordt geïnterpreteerd door de verschillende
    bestandsystemen.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    De  fout  waardes  hieronder  gegeven  worden  veroorzaakt  door
    bestandsysteem onafhankelijke fouten. Elke bestandsysteem soort kan
    zijn eigen speciale fouten en zijn eigen speciale gedrag hebben. Zie
    besturingssysteem code voor details.

    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker.

    ENODEV {geen apparaat} Bestandsysteemsoort  niet  ingesteld  {eng:
       configured} in het besturingssysteem.

    ENOTBLK
       {niet blok} Speciaalbestand is niet een blok apparaat (als een
       apparaat nodig was).

    EBUSY {bezig} Speciaalbestand is al mount. Of, het kan niet als
       alleen-lezen  opnieuw  mount worden, omdat het nog steeds
       bestanden open voor schrijven bevat. Of, het kan niet mount
       worden aan dir omdat het nog steeds bezig is (het is de werk-
       directorie van een of andere taak, het mount punt van een ander
       apparaat heeft open bestanden, enz.).

    EINVAL {ongeldig}  Speciaalbestand heeft een ongeldig "superblock"
       {super blok}.  Of, een her-mount werd geprobeerd, terwijl
       Speciaalbestand niet al mount was aan dir. Of, een umount werd
       geprobeerd, terwijl dir niet het mount-punt was.

    EFAULT {fout} Een van de pointer argumenten wijst buiten de gebruiker
       adres ruimte.

    ENOMEM {geen geheugen} De kern kon geen vrije pagina plaatsen om de
       bestandnamen of gegevens in te kopiëren {eng: copy}.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} Een padnaam was langer dan MAXPATHLEN.

    ENOENT {geen ingang} Een padnaam was leeg of had een niet-bestaand
       deel.

    ENOTDIR
       {geen dir} Het tweede argument, of een voorvoegsel van de eerste
       argument is geen dir.

    EACCES {toegang} Een deel van de pad {zie boven} was niet zoekbaar.
       Of, het mounten van een alleen-lezen bestandsysteem  werd
       geprobeerd zonder de MS_RDONLY vlag te geven.
       Of, het blok apparaat Speciaalbestand bevind zich op een
       bestandsysteem dat mount is met de MS_NODEV keuze.

    ENXIO {?in/uit} Het grote nummer van het blok apparaat speciaalbestand
       ligt buiten bereik.

    EMFILE {max bestand} (In het geval geen blok apparaat nodig is:) Tabel
       met nep-apparaten {eng: dummy-} is vol.

VOLDOET AAN

    Deze functies zijn Linux-eigen en zouden niet gebruikt moeten worden in
    programma’s die bedoeld zijn om algemeen toepasbaar te zijn.

ZIE

    mount(8) {mount}, umount(8) {koppel los}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: mount.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $