Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    pipe - maak pijp

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int pipe(int bes_ind[2]);

BESCHRIJVING

    pipe  maakt  tweeling  bestandindicators,  die  wijzen  naar een
    pijp-"inode", en plaatst ze in de tabel waar bes_ind naar wijst.
    bes_ind[0] is om te lezen, bes_ind[1] is om te schrijven.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EMFILE {max bestand} Teveel bestandindicators worden door het proces
       gebruikt.

    ENFILE {N bestand} De systeem bestanden tabel is vol.

    EFAULT {fout} bes_ind is ongeldig.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

    read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fork(2) {splits}, socketpair(2)
    {socket paar}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: pipe.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $