Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    readdir - lees een directorie ingang

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, readdir, uint, bi, struct dirent *, dirw, uint, tel);

    int readdir(unsigned int bi, struct dirent *dirw, unsigned int tel);

BESCHRIJVING

    Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar
    readdir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces.
    Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die
    kan veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).

    readdir leest één dirent structuur van de directorie waarnaar gewezen
    wordt door bi naar het geheugen gebied waarnaar gewezen wordt door
    dirw.  De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één  dirent
    structuur wordt gelezen.

    De dirent structuur is gedeclareerd als volgt:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* {*inode} "inode" nummer */
         off_t d_off;        /* {*verschuif} verschuiving naar
         *              * deze dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* {*"record" lengte} lengte van
         *              * dit d_name */
         char d_name [NAME_MAX+1];  /* {*naam} bestand naam (eindigend
         *              * op nul) */
       }

    d_ino is een "inode" nummer. d_off is de afstand van het begin van de
    directorie naar deze dirent {dir ingang}. d_reclen {"record" length}
    is de maat van d_name, de nul beeindiger niet meerekenend. d_name
    {naam} is een nul-beëindigde bestand naam.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt 1 teruggegeven.  Bij einde van de dir wordt 0
    teruggegeven.  Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar
    behoren gezet.

FOUTEN

    EBADF {slechte bi} ongeldige bestandindicator bi.

    EFAULT {fout} Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende
       proces.

    EINVAL {ongeldig} Uitkomst buffer is te klein.

    ENOENT {geen ingang} Niet zo’n dir.

    ENOTDIR
       {geen dir} Bestandindicator wijst niet naar een dir.

VOLDOET AAN

    Deze systeem aanroep is Linux-eigen.

ZIE OOK

    getdents(2) {krijg dir ingangen}, readdir(3) {lees dir}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: readdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $