Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    readlink - lees waarde van een symbolische koppeling

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *pad, char *buf, size_t bufmaat);

BESCHRIJVING

    readlink plaatst de inhoud van de symbolische koppeling weg in de
    buffer buf, die maat bufmaat heeft. readlink voegt geen NUL karakter
    toe aan buf.  Het zal de inhoud afhakken (naar de lengte van bufmaat
    karakters), in het geval dat de buffer te klein is om de hele inhoud te
    bevatten.

TERUGGEEF WAARDE

    De aanroep geeft het aantal karakters terug dat in de buffer werd
    geplaatst als hij slaagt, of een -1 als een fout optrad, de fout-code
    plaatsend in errno.

FOUTEN

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad voorvoegsel is geen dir.

    EINVAL {ongeldig} bufmaat is niet positief.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} Een padnaam, of een deel van een padnaam, was te
       lang.

    ENOENT {geen ingang} Het genoemde bestand bestaat niet.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het
       pad voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het vertalen van de padnaam.

    EINVAL {ongeldig} Het genoemde bestand is geen symbolische koppeling.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op  terwijl  er  van  het
       bestandsysteem gelezen werd.

    EFAULT {fout} buf strekt zich uit voorbij de aan het proces toegewezen
       adres ruimte.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen  was
       voorhanden.

VOLDOET AAN

    X/OPEN, 4.4BSD (de readlink functie aanroep verscheen voor het eerst in
    4.2BSD).

ZIE OOK

    stat(2) {staat}, lstat(2) {verdinding staat}, symlink(2) {symbolische
    koppeling}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: readlink.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $