Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    reboot - heropstarten of maak klaar/onklaar Ctrl-Alt-Del

OVERZICHT

    Voor libc4 en libc5 waren de bibliotheek aanroep en de systeem aanroep
    hetzelfde, en sinds kernel versie 2.1.30 zijn er symbolische namen
    LINUX_REBOOT_* {linux heropstarten} voor constanten en een vierde
    argument in de aanroep:

    #include <unistd.h>
    #include <linux/reboot.h>

    int reboot (int magie, int magie2, int vlag, void *arg);

    Onder glibc hebben sommige van de constanten die hiermee te maken
    hebben symbolische namen RB_* gekregen, en de bibliotheek aanroep is
    een 1-argument wikkel om de 3-argument systeem aanroep: #include
    <unistd.h>
    #include <sys/reboot.h>

    int reboot (int vlag);

BESCHRIJVING

    De reboot aanroep her-opstart het systeem, of maakt klaar/onklaar de
    heropstart toetsaanslag (afgekort CAD, omdat de standaard Ctrl-Alt-
    Delete is; het kan veranderd worden met loadkeys(1)).

    Deze systeem aanroep zal falen (met EINVAL {ongeldig}) tenzij magie
    gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC1 {linux heropstart magie 1} (dat is:
    0xfee1dead)  en  magie2 gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC2 {linux
    heropstart magie 2} (dat is: 672274793). Sinds 2.1.17 worden echter
    ook LINUX_REBOOT_MAGIC2A {* magie 2A} (dat is: 85072278) en sinds
    2.1.97 ook LINUX_REBOOT_MAGIC2B {* magie 2B} (dat is: 369367448)
    toegestaan als waarde voor magie2. (De hexadecimale waardes van deze
    constanten hebben betekenis.)  Het vlag argument kan de volgende
    waardes hebben:

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
       {linux heropstart opdracht herstart} (RB_AUTOBOOT {*automatisch
       opstarten}, 0x1234567).  Het bericht  ’Restarting  system.’
       {Herstarten systeem} wordt afgedrukt, en een standaard herstart
       wordt on-Middelijk uitgevoerd. Als niet voorafgegaan door een
       sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

    LINUX_REBOOT_CMD_HALT
       {linux  heropstart  opdracht  stop}  (RB_HALT_SYSTEM {*stop
       systeem}, 0xcdef0123; sinds 1.1.76).  Het bericht  ‘System
       halted.’ {systeem gestuit} wordt afgedrukt, en het systeem wordt
       gestopt.  Als niet voorafgegaan door een sync(2),  zullen
       gegevens verloren gaan.

    LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
       {linux heropstart opdracht voeding uit} (0x4321fedc; sinds
       2.1.30).  Het bericht ‘Power down.’ {Voeding  uit}  wordt
       afgedrukt, het systeem wordt gestopt en alle voeding wordt
       losgekoppeld van het systeem als dat mogelijk is.  Als niet
       voorafgegaan door sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
       {linux  heropstart opdracht herstart 2} (0xa1b2c3d4; sinds
       2.1.30). Het bericht ‘Restarting system with command ’%s’’
       wordt afgedrukt, en een herstart (met gebruik van het opdracht-
       string gegeven met arg) wordt onmiddellijk uitgevoerd. Als niet
       voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
       {linux heropstart opdracht Cntrl-Alt-Del aan} (RB_ENABLE_CAD
       {*zet aan CAD}, 0x89abcdef). CAD wordt gebruiksklaar gemaakt.
       Dit betekend dat de CAD toetsaanslag onmiddellijk de actie
       behorend bij LINUX_REBOOT_CMD_RESTART zal veroorzaken.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
       {linux heropstart opdracht CAD uit} (RB_DISABLE_CAD {*maak
       onklaar CAD}, 0). CAD wordt uitgezet. Dit betekend dat de CAD
       toetsaanslag een SIGINT signaal zal veroorzaken dat gezonden zal
       worden naar init {"begin"} (proces 1), waarop dit proces kan
       beslissen wat een juiste actie is (wellicht: vermoord alle
       processen, harmonizeer {"sync"}, en heropstart).

    Alleen de super-gebruiker mag deze functie gebruiken.

    Het  exacte gevolg van de bovenstaande acties hangt af van de
    architectuur. Voor de i386 architectuur doet het extra argument
    helemaal niets momenteel (2.1.122), maar het soort heropstart kan
    bepaald worden met een kernel opdracht-regel argument (‘reboot=...’
    {heropstart=...}), het kan warm of koud zijn, en hard of door de BIOS.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} Slechte magische nummers of vlag.

    EPERM {toestemming} Een niet-root {"root"} gebruiker probeert om
       reboot aan te roepen.

VOLDOET AAN

    reboot is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten  worden  in
    programma’s die bedoeld zijn om draagbaar te zijn.

ZIE OOK

    sync(2)  {harmonizeer  (werk/vast  geheugen)}, bootparam(7) {start
    grootheden}, ctrlaltdel(8), halt(8) {stop/stuit}, reboot(8)  {her-
    opstarten}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: reboot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $