Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    rename - verander de naam of plaats van een bestand

OVERZICHT

    #include <stdio.h>

    int rename(const char *oudpad, const char *nieuwpad);

BESCHRIJVING

    rename hernoemd een bestand, het naar andere directories verplaatsend
    als nodig.

    Elke andere harde koppeling naar het bestand (gemaakt met link(2))
    blijft onaangetast.

    Als nieuwpad al bestaat wordt het automatisch vervangen (afhankelijk
    van een paar voorwaarden - zie FOUTEN onder), zodat er geen moment is
    waarop een ander proces dat toegang tot nieuwpad probeert te krijgen
    het zal missen.

    Als nieuwpad bestaat maar de handeling faalt om een of andere reden,
    dan garandeert rename , nieuwpad op zijn plaats te laten.

    Maar: bij het overschrijven zal er waarschijnlijk een interval zijn
    waarin oudpad en nieuwpad allebei naar het bestand dat hernoemd wordt
    wijzen.

    Als oudpad naar een symbolische link wijst, wordt de koppeling
    hernoemd; als nieuwpad naar een symbolische link wijst wordt de
    koppeling overschreven.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    EISDIR {is dir} nieuwpad is een bestaande dir, maar oudpad is geen dir.

    EXDEV {? apparaat} oudpad en nieuwpad zitten niet op hetzelfde
       bestandsysteem.

    ENOTEMPTY of EEXIST
       {niet leeg} {bestaat} nieuwpad is een niet-lege dir, het bevat
       andere ingangen dan "." en "..".

    EBUSY {bezig} Het hernoemen faalde omdat oudpad of nieuwpad een dir is
       die in gebruik is door een of ander proces (misschien als
       huidige werk-directorie, of als root {eng: root} dir, of omdat
       het voor schrijven open was) of het is in gebruik door het
       systeem (bijvoorbeeld als mount {eng: mount} punt), en het
       systeem beschouwd dit als een fout.  (Merk op dat er geen
       vereiste is om EBUSY terug te geven is in deze gevallen - er is
       niets mis met het hoe-dan-ook doen van de hernoeming - maar het
       wordt toegestaan om EBUSY terug te geven als het systeem
       dergelijke situaties niet anders kan afhandelen.

    EINVAL {ongeldig} De nieuwe padnaam bevat een voorvoegsel van de oude,
       of, algemener, een poging werd gedaan om een dir een onderdir
       van zichzelf te maken.

    EMLINK {max verbind} oudpad heeft al het maximum aantal koppelingen
       naar zich toe, of het was een dir en de dir die nieuwpad bevat
       heeft al het maximum aantal koppelingen.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel gebruikt als een dir in oudpad of nieuwpad
       is in feite geen dir.  Of, oudpad is een dir, en nieuwpad
       bestaat maar is geen dir.

    EFAULT {fout} oudpad of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke
       adres ruimte.

    EACCES {toegang} Schrijf toegang in de dir die oudpad of nieuwpad bevat
       is niet toegestaan voor het proces zijn geldende uid, of een van
       de directories in oudpad of nieuwpad liet geen zoek (uitvoer)
       toestemming toe, of oudpad was een dir maar  liet  geen
       schrijftoestemming toe (benodigd om de ..  ingang bij te
       werken).

    EPERM of EACCES
       {toestemming} {toegang} De dir die oudpad bevat heeft het sticky
       bit gezet en het proces zijn geldige uid is niet dat van root,
       nog het uid van het bestand dat geschrapt zal worden, nog dat
       van de dir die het bevat, of nieuwpad is een bestaand bestand en
       de dir die het bevat heeft het sticky bit gezet maar het geldige
       uid van het proces is niet dat van root nog het uid van het
       bestand dat verplaatst zal worden nog dat van de dir die het
       bevat, of het bestandsysteem waar padnaam op zit ondersteund de
       gevraagde hernoem-soort niet.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} oudpad of nieuwpad is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Een dir deel van oudpad of nieuwpad bestaat niet
       of is een loshangende symbolische koppeling.

    ENOMEM {geen  geheugen}  Onvoldoende  besturingssysteem  geheugen
       voorhanden.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Het bestand is  op  een  alleen-lezen
       bestandsysteem.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.

    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat heeft geen
       ruimte voor een nieuwe dir ingang.

VOLDOET AAN

    POSIX, 4.3BSD, ANSI C

BUGS

    Op NFS bestandsystemen kun je niet aannemen dat als een handeling
    mislukte, het bestand niet hernoemd werd. Als de server de hernoem-
    handeling doet en gecrasht {eng: crashes} dan zal de herverstuurde RPC
    die afgehandeld zal worden als de server het weer doet, een fout
    veroorzaken. Van toepassing wordt verwacht hiermee om te gaan. Zie
    link(2) voor gelijksoortige problemen.

ZIE

    link(2) {verbind}, unlink(2) {maak-los},  symlink(2)  {symbolische
    koppeling}, mv(1) {verplaats}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: rename.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $