Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    setgid - zet groep identiteit

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int setgid(gid_t gid)

BESCHRIJVING

    setgid zet het geldende groep ID van het huidige proces. Als de
    aanroeper de supergebruiker is worden de echte en de bewaarde groep
    ID’s ook gezet.

    Onder Linux is setgid verwezenlijkt zoals de POSIX versie met de
    _POSIX_SAVED_IDS uitrusting. Dit status een zet-gid (anders dan root)
    toe al zijn groep privileges te laten vallen, wat ongepriveligieerd
    werk te doen en dan het originele geldende groep ID weer op te pakken
    op een veilige manier.

    Als de gebruiker root is of het programma is zet-gid root moet er extra
    opgelet worden. De setgid functie test het geldende gid van de
    aanroeper, en als het de supergebruiker is worden alle met het proces
    verbonden groep ID’s naar gid gezet. Nadat dit is opgetreden is het
    onmogelijk voor het programma om root privileges te herwinnen.

    Dus een zet-gid-root programma dat wenst om tijdelijk zijn root
    privileges te laten vallen, de identiteit van een niet-root groep aan
    wil nemen, en dan de root privileges te hernemen kan setgid niet
    gebruiken. Je kunt dat bereiken met de (niet-POSIX, BSD) aanroep
    setegid.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de supergebruiker, en gid
       komt niet overeen met het geldende groep ID of het bewaarde
       groep ID van het aanroepende proces.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID.

ZIE

    getgid(2) {krijg gid}, setregid(2) {zet echte/geldende gid}, setegid(2)
    {zet geldende gid}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setgid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $