Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    getitimer, setitimer - krijg of zet waarde voor een interval wekker

OVERZICHT

    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int welke, struct itimerval *waarde);
    int  setitimer(int welke, const struct itimerval *waarde, struct
       itimerval *owaarde);

BESCHRIJVING

    Het systeem levert elk proces drie interval wekkers, elk aftellend in
    een apart tijd-gebied. Wanneer een wekker afloopt wordt een signaal
    gezonden naar het proces, en de wekker wordt (eventueel) herstart.

    ITIMER_REAL  {wekker echt} telt af in echte tijd, en levert SIGALRM
           bij aflopen.

    ITIMER_VIRTUAL {wekker virtueel} telt alleen af als het proces aan het
           uitvoeren is, en levert SIGVTALRM bij aflopen.

    ITIMER_PROF  {wekker meet} telt en af als het proces loopt, en als
           het systeem aan het uitvoeren is ten dienste van het
           proces. Samen met ITIMER_VIRTUAL, wordt deze wekker
           gewoonlijk  gebruikt om de tijd verbruikt door de
           toepassing in gebruikersruimte en in kernelruimte te
           meten. SIGPROF wordt afgeleverd bij aflopen.

    Wekker waardes worden bepaald door de volgende structuren:
      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* {interval} volgende waarde */
        struct timeval it_value;  /* {waarde} huidige waarde */
      };
      struct timeval {
        long tv_sec;        /* {seconden} seconden */
        long tv_usec;        /* {useconden} microseconden */
      };

    Getitimer(2) vult de structuur aangewezen door waarde met de huidige
    stand voor de wekker aangewezen door welke (een van ITIMER_REAL,
    ITIMER_VIRTUAL,  of  ITIMER_PROF).  Het onderdeel it_value wordt
    geschakeld naar de hoeveelheid tijd die nog rest op de wekker, of nul
    als de wekker uitgezet is. Net zo, it_interval wordt geschakeld naar de
    herstart waarde. Setitimer(2) schakelt de aangewezen wekker naar de
    waarde in waarde.  Als owaarde ongelijk-nul is, wordt de oude waarde
    van de wekker daar opgeslagen.

    Wekkers tellen af van it_value naar nul, veroorzaken een signaal en
    herstarten met it_interval.  Een wekker die naar nul geschakeld is
    (it_value is nul of de wekker loopt af en it_interval is nul) stopt.

    Beide, tv_sec en tv_usec zijn belangrijk bij het bepalen van de duur
    van een wekker.

    Wekkers zullen nooit aflopen vóór het gevraagde tijdstip, in plaats
    daarvan aflopend  een  korte,  gelijkblijvende  tijd  naderhands,
    afhankelijk van het scheidend vermogen van de systeem wekker (momenteel
    10ms). Bij aflopen zal een signaal opgewekt worden en de wekker wordt
    herstart. Als de wekker afloopt terwijl het proces bezig is (altijd
    ’waar’ voor ITIMER_VIRT) dan wordt het signaal onmiddellijk afgeleverd
    als het opgewekt wordt. In het andere geval zal de aflevering een korte
    tijd verplaatst worden afhankelijk van de lasten op het systeem.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

    EFAULT {fout} waarde of owaarde zijn geen geldige pointers.

    EINVAL {ongeldig} welke is niet een van ITIMER_REAL, ITIMER_VIRT, of
       ITIMER_PROF.

VOLDOET AAN

    SVr4, 4.4BSD (deze aanroep verscheen voor het eerst in 4.2BSD).

ZIE OOK

    gettimeofday(2) {krijg tijd op dag}, sigaction(2) {signaal daad},
    signal(2) {signaal}.

BUGS

    Onder  Linux  zijn  het  opwekken en afleveren van een signaal
    verschillend, en voor elk signaal is maar één wachtende gebeurtenis
    toegestaan.  Het  is  daarom denkbaar dat onder ziekelijk zware
    systeemlasten, ITIMER_REAL af zal lopen voordat het signaal van een
    eerdere afloping afgeleverd is. Het tweede signaal zal in dit geval
    verloren zijn.

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setitimer.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $