Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    setuid - zet gebruiker identiteit

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int setuid(uid_t uid)

BESCHRIJVING

    setuid zet het geldende gebruiker ID van het huidige proces. Als het
    geldende gebruiker-id van de aanroeper root is, dan worden de echte en
    de bewaarde gebruiker ID’s ook gezet.

    Onder  Linux  is  setuid gebouwd zoals de POSIX versie met de
    _POSIX_SAVED_IDS uitrusting. Dit status een setuid (anders dan root)
    programma toe, al zijn gebruikers privileges te laten vallen, wat on-
    gepriviligieerd werk te doen, en dan het originele geldende gebruikers
    ID opnieuw in te zetten op een veilige manier.

    Als de gebruiker root is of het programma is setuid root, dan moet er
    extra opgepast worden. De setuid functie test het geldende uid van de
    aanroeper en als het de superuser is, worden alle met het proces
    verbonden ID’s naar uid gezet. Nadat dit heeft plaatsgevonden is het
    onmogelijk voor het programma om root privileges te herwinnen.

    Dus een setuid-root programma dat wenst om tijdelijk root privileges te
    laten vallen, de identiteit aan te nemen van een niet-root gebruiker,
    en dan de root privileges te herwinnen, kan setuid niet gebruiken. U
    kunt dat voor elkaar krijgen met de (niet-POSIX, BSD) aanroep seteuid.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker, en uid
       kwam niet overeen met het geldende of bewaarde gebruiker ID van
       het aanroepende proces.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX.1. Niet helemaal verenigbaar met de 4.4BSD aanroep,
    die de alle -echte, bewaarde en geldende- gebruiker ID’s zet. SVr4
    beschrijft een extra EINVAL fouttoestand.

LINUX-EIGEN OPMERKINGEN

    Linux gebruikt het idee van bestandsysteem-gebruiker-ID, normaal is dat
    hetzelfde als het geldende gebruiker ID. De setuid aanroep zet ook ook
    de bestandssysteem gebruiker ID van het  huidige  proces.  Zie
    setfsuid(2).

    Als uid verschillend is van het oude geldende uid, dan zal het proces
    geen core-dumps mogen achterlaten.

ZIE

    getuid(2) {krijg uid}, setreuid(2) {zet*}, seteuid(2), setfsuid(2) {zet
    bestandsysteem uid}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setuid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $