Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    socketcall - socket systeem aanroepen

OVERZICHT

    int socketcall(int aanroep, unsigned long *args);

BESCHRIJVING

    socketcall is het algemeen kernel ingangspunt voor de socket systeem
    aanroepen. aanroep bepaald welke socket functie te activeren.  args
    wijst naar een blok dat de daadwerkelijke argumenten bevat, welke
    doorgegeven worden aan de passende aanroep.

    Gebruiker programma’s zouden de passende functies met hun gebruikelijke
    namen aan moeten roepen. Alleen standaard-bibliotheek-verwerkelijkers
    en kernel hakkers hebben kennis van socketcall nodig.

VOLDOET AAN

    Deze aanroep is eigen aan Linux, en zou niet gebruikt moeten worden in
    programma’s die draagbaar bedoeld zijn.

ZIE OOK

    accept(2)  {aannemen}, bind(2) {vastbinden}, connect(2) {verbind},
    getpeername(2) {krijg ’gelijke’ naam}, getsockname(2) {krijg socket
    naam},  getsockopt(2) {krijg socket keuzes}, listen(2) {luister},
    recv(2) {ontvang}, recvfrom(2) {ontvang van}, send(2) {zend}, sendto(2)
    {zend naar}, setsockopt(2) {zet socket keuzes}, shutdown(2) {zet af},
    socket(2), socketpair(2) {socket paar}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: socketcall.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $