Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    time - krijg de tijd in seconden

OVERZICHT

    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

BESCHRIJVING

    time geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1,
    1970), gemeten in seconden.

    Als t ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in
    het geheugen waarnaar gewezen wordt door t.

EIND WAARDE

    Bij success wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch
    teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t)-1) teruggegeven en errno wordt
    naar behoren gezet.

FOUTEN

    EFAULT t wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

OPMERKINGEN

    POSIX.1  bepaald  seconden  sinds het Epoch als een waarde die
    geïnterpreteerd moet worden als het aantal seconden tussen een bepaalde
    tijd en het Epoch, volgens een formule voor de omzetting: gelijk aan
    die van GMT, tot aan een omzetting op de naïeve basis dat schrikkel
    seconden genegeerd worden en alle jaren deelbaar door 4 schrikkeljaren
    zijn. Deze waarde is ongelijk aan het feitelijke aantal seconden
    tussen de tijd en het Epoch door schrikkel-seconden en omdat van
    klokken niet geëist wordt dat ze een standaard volgen. De bedoeling is
    dat de uitleg van: de secondes sinds het Epoch -waardes, gelijkblijvend
    is. zie POSIX.1 Annex B 2.2.2 voor verdere redevoeringen.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    Onder BSD 4.3 is deze aanroep verouderd; gettimeofday(2) moet nu
    gebruikt worden. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.

ZIE

    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: time.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $