Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    umask - zet bestand maken masker.

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    mode_t umask(mode_t masker);

BESCHRIJVING

    umask zet het gebruikers masker "umask" naar mask & 0777.

    De  "umask"  wordt  gebruikt door open(2) om de eerste bestand
    toestemmingen voor een nieuw gemaakt bestand te zetten.  Nauwkeuriger:
    toestemmingen in het umask worden uit gezet in het toestand {eng: mode}
    argument van open(2) (dus, de algemene standaard waarde van 022
    resulteert in dat nieuwe bestanden gemaakt worden met toestemmingen
    0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r-- in het gewoonlijke geval waar de
    toestand gegeven werd als 0666, bijvoorbeeld)

TERUGGEEF WAARDE

    Deze systeem aanroep lukt altijd en de vorige waarde van het masker
    wordt teruggegeven.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

    creat(2) {maak}, open(2) {openen}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: umask.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $