Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    unlink - schrap een naam en mogelijk het bestand waarnaar het wijst

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int unlink(const char *padnaam);

BESCHRIJVING

    unlink schrapt een naam uit een bestandsysteem. Als die naam de laatste
    koppeling was van een bestand en geen enkel proces heef het bestand
    open, dan wordt het bestand geschrapt en de ruimte die het innam wordt
    vrijgemaakt om hergebruikt te worden.

    Als de naam de laatste koppeling was naar het bestand maar er zijn één
    of meer processen die het bestand nog steeds open hebben, dan zal het
    bestand blijven bestaan totdat de laatste bestandindicator die ernaar
    verwijst gesloten is.

    Als de naam wijst naar een symbolische koppeling dan wordt die
    koppeling verwijderd.

    Als de naam wijst naar een ‘socket’, een fifo of een apparaat dan wordt
    de naam ervoor verwijderd maar processen die het voorwerp open hebben
    mogen het blijven gebruiken.

EIND WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EACCES {toegang} Schrijftoegang in de directorie waar padnaam in zit
       wordt niet toegestaan voor het geldende uid van het proces, of
       een  van  de directories in padnaam stond zoek (uitvoer)
       toestemming niet toe.

    EPERM of EACCES
       {toestemming} {toegang} De directorie waar padnaam in zit heeft
       het sticky-bit {nl: "plakkerige" bit} (S_ISVTX) aan staan en het
       geldende uid van het proces is niet het uid van het bestand dat
       geschrapt zou worden en ook niet dat van de directorie waar het
       inzit.

    EPERM {toestemming} Het bestand padnaam is een directorie.

    EFAULT {fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} padnaam was te lang.

    ENOENT {geen ingang} Een directorie gedeelte van padnaam bestaat niet
       of is een loshangende symbolische koppeling.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een gedeelte gebruikt als directorie in padnaam is in
       feite geen directorie.

    EISDIR {is dir} padnaam wijst naar een directorie.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen  was
       voorhanden.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} padnaam wijst naar een bestand op een
       alleen-lezen bestandsysteem.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van padnaam.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.

VOLDOET AAN

    SVr4,  SVID,  POSIX,  X/OPEN,  4.3BSD.  SVr4  beschrijft  extra
    fouttoestanden EBUSY, EINTR, EMULTIHOP, ETXTBUSY, ENOLINK.

BUGS

    Ongelukkigheden in het protocol waar NFS op is gebaseerd kunnen het
    onverwacht verdwijnen van bestanden veroorzaken die nog steeds gebruikt
    worden.

ZIE

    link(2) {verbind}, rename(2) {hernoem}, open(2) {openen}, rmdir(2)
    {verwijder  dir},  mknod(2) {maak knoop}, mkfifo(3) {maak fifo},
    remove(3) {verwijder}, rm(1) {verwijder}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: unlink.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $