Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    uselib - kies gedeelde bibliotheek

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int uselib(const char *bibliotheek);

BESCHRIJVING

    uselib kiest het gedeelde binaire bibliotheek bestand dat gebruikt zal
    worden door het aanroepende proces.

TERUGGEEF WAARDE

    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    In aanvulling op alle fout-codes die worden teruggegeven door open(2)
    en mmap(2), kan het volgende ook teruggegeven worden:

    ENOEXEC
       {niet uitvoeren} Het bestand opgegeven door bibliotheek is niet
       uitvoerbaar, of heeft het goede magische nummer niet.

    EACCES {toegang} De bibliotheek opgegeven door bibliotheek is niet
       leesbaar.

VOLDOET AAN

    uselib() is Linux eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in
    programma’s die bedoeld zijn om overdraagbaar te zijn.

ZIE OOK

    ar(1) {archief}, gcc(1) {gnu C compiler}, ld(1) {verbindt}, ldd(1) {ld
    afhankelijk}, mmap(2) {geheugen in-kaart-brengen}, open(2) {open},
    ld.so(8) {laad bibliotheek}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: uselib.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $