Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SKŁADNIA

        alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS

       alien jest programem konwetrującym pomiędzy różnymi formatami plików
       pakietów: rpm Red Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a oraz
       pkg Solarisa.  Aby móc używać pakietu z innej dystrybucji Linuksa niż
       zainstalowana w systemie, można użyć programu alien do skonwertowania
       tegoż pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania go. Także
       obsługuje pakiety LSB.

OSTRZEŻENIE

       Mimo wysokiego numeru wersji, alien wciąż jest (i najprawdopodobniej
       zawsze będzie) programem raczej eksperymentalnym. Chociaż jest
       rozwijany od wielu lat, to wciąż zawiera wiele błędów i ograniczeń.

       aliena nie powinno się używać do zastąpienia ważnych pakietów
       systemowych, takich jak init, libc czy innych, które są niezbędne do
       poprawnego działania systemu. Większość tych pakietów jest w różnych
       dystrybucjach inaczej skonfigurowana, pakiety różnych dystrybucji nie
       mogą być stosowane wymiennie. Ogólnie, nie można usunąć takiego pakietu
       bez zepsucia systemu, tak więc prosimy nie próbować zastępować go obcą
       wersją.

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW PAKIETÓW

       rpm Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi być zainstalowany
           Red Hat Package Manager.

       lsb W przeciwieństwie do pozostałych formatów pakietów alien potrafi
           obsłużyć zależności pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu
           wynikowego obsługuje zależności.  Proszę zauważyć, że oznacza to,
           iż pakiet utworzony z pakietu lsb będzie zależał od pakietu
           nazwanego "lsb" -- Twoja dystrybucja powinna dostarczyć pakietu o
           tej nazwie, jeżeli jest zgodna ze standardem lsb. Domyślnie zostaną
           skonwertowane również skrypty w pakiecie lsb.

           Do utworzenia pakietów lsb, musi być zainstalowany Red Hat Package
           Manager, a alien w pierwszej kolejności użyje programu lsb-rpm,
           jeżeli takowy istnieje.  Nie ma żadnych gwarancji, że wygenerowany
           pakiet lsb będzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co więcej jest
           to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany w środowisku
           lsbdev.

       deb Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszą być
           zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.

       tgz Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy
           z tymi samymi plikami we wnętrzu, które są w pliku tgz. Działa to
           dobrze tylko wtedy, jeśli plik tgz zawiera w sobie prekompilowane
           binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogów.  NIE
           uruchamiaj aliena na plikach tar zawierających kod źródłowy, chyba
           że chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu został
           zainstalowany w katalogu głównym (root)!

       pkg Aby działać na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak
           naprawdę jest formatem pakietów SV), muszą być zainstalowane
           solarisowe narzędzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

       alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy
       pakietów wynikowych. Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyślnie
       pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.

       plik [ ... ]
           Lista plików do konwersji.

       -d, --to-deb
           Pakiet wynikowy będzie pakietem Debiana. Domyślne.

       -r, --to-rpm
           Pakiet wynikowy będzie pakietem rpm.

       -t, --to-tgz
           Pakiet wynikowy będzie pakietem tgz.

       --to-slp
           Pakiet wynikowy będzie pakietem slp.

       -p, --to-pkg
           Pakiet wynikowy będzie pakietem pkg Solarisa.

       -i, --install
           Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po
           jego zainstalowaniu.

       -g, --generate
           Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego
           pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeśli
           chcesz przesunąć pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem.
           Pakiet może być zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez
           uruchomienie "debian/rules binary", jeśli tworzony jest pakiet
           Debiana, lub "rpm -bb <nazwapakietu>.spec", jeżeli jest tworzony
           pakiet Red Hata.

       -s, --single
           Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko
           jeśli jest bardzo mało miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.

       --patch=ata
           Określa łatę, jaka ma być użyta, zamiast automatycznego
           wyszukiwania jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy
           budowany jest pakiet Debiana.

       --anypatch
           Jest mniej wymagający w stosunku do tego, która łata zostanie
           użyta, próbując użyć pliku z łatą dla starszej wersji pakietu. Nie
           ma gwarancji, że to będzie zawsze działać; starsze łaty
           niekoniecznie muszą działać z nowszymi pakietami.

       --nopatch
           Nie używa żadnych plików z łatami.

       --description=opis
           Określa opis pakietu. Może być używane tylko przy konwersji z
           pakietów tgz Slackware, które nie mają opisów.

       --version=wersja
           Określa wersję pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z
           pakietów w formacie tgz, które mogą nie mieć informacji o wersji.

           Uwaga, użyta bez argumentu, wyświetla wersję aliena.

       -c, --scripts
           Próbuje konwertować skrypty, który powinny być uruchamiane przy
           instalacji lub usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty te
           mogą być zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do
           twojego i mogą powodować kłopoty.  Przed zastosowaniem tej opcji
           zaleca się zbadanie skryptów ręcznie i zobaczenie, co robią.

           Opcja jest domyślnie włączona dla konwertowania z pakietów formatu
           lsb.

       -T, --test
           Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla
           pakietów Debiana, które będą testowane programem lintian, jeżeli
           jest on zainstalowany, i zostanie wyświetlone wyjście programu
           lintian.

       -k, --keep-version
           Domyślnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji.
           Jeżeli podano tę opcję, alien nie będzie tego robił.

       --fixperms
           Poprawia właścicieli i prawa dostępu podczas budowania pakietu deb.
           Może być to użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje bałagan.
           Z drugiej strony, może to zepsuć pewnie rzeczy związane z prawami
           dostępu i właścicielami, dlatego domyślnie ta opcja jest wyłączona.
           Może być użyte tylko podczas konwertowania do pakietów Debiana.

       -v, --verbose
           Tryb głośny: Wyświetla każde polecenie wykonywane przez aliena
           podczas konwertowania pakietu.

       --veryverbose
           Tryb głośny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tą różnicą,
           że wyświetla wyjście każdego polecenia. Niektóre polecanie mogą
           generować duże wyjście.

       -h, --help
           Wyświetla krótkie podsumowanie użytkowania.

       -V, --version
           Wyświetla wersję aliena.

PRZYKŁADY

       Oto kilka przykładów użycia programu alien:

       alien --to-deb pakiet.rpm
           Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb

       alien --to-rpm pakiet.deb
           Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm

       alien -i pakiet.rpm
           Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest
           domyślna, więc nie musisz podawać --to-deb) i instaluje
           wygenerowany pakiet.

       alien --to-deb --to-rpm --to-tgz --to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
           Tworzy 9 nowych pakietów. Po zakończeniu foo, bar i baz będą
           dostępne we wszystkich 4 formatach pakietów.

ŚRODOWISKO

       alien rozpoznaje następujące zmienne środowiska:

       RPMBUILDOPT
           Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.

       RPMINSTALLOPT
           Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.

       EMAIL
           Jeżeli ustawiona, to alien przyjmuje, że zawiera Twój adres e-mail.
           Adresy e-mail są dołączane do wygenerowanych pakietów Debiana.

UWAGI

       Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc
       są uważane za pliki konfiguracyjne.

       Jeżeli alien nie jest uruchamiany przez użytkownika root, pliki w
       utworzonym pakiecie będą miały nieprawidłowych właścicieli i prawa
       dostępu.

AUTOR

       alien został napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

       Kod konwersji deb na rpm został wzięty z programu martian Randolpha
       Chunga <tausq@debian.org>.

       Alien został w dużym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego
       opiekunem jest Joey Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA

       Alien może być kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogólnej Licencji
       Publicznej GNU.