Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    GNU as - przenośny asembler GNU

SKŁADNIA

    as [-a[dhlns][=file]] [-D] [--defsym SYM=VAL] [-f] [-I path] [-K] [-L]
    [-M | --mri] [-o objfile] [-R] [-v] [-w] [-- | files...]

    opcje i960:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB|-ACC|-AKA|-AKB|-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    opcje m680x0:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]

OPIS

    GNU as jest tak naprawdę rodziną asemblerów. Jeśli używasz (używałeś)
    asemblera GNU na danej architekturze, powinieneś znaleźć całkiem
    podobne środowisko na innej architekturze. Każda wersja ma wiele
    wspólnego z innymi, właczając w to format plików obiektowych, większość
    dyrektyw asemblera i składnię asemblera.

    Dla informacji o dyrektywach używanych przez GNU as, zobacz wpis `as' w
    info (lub podręczniku Using as: The GNU Assembler).

    as ma przede wszystkim na celu asemblowanie produktów kompilatora GNU C
    Compiler gcc dla użytku linkera ld. Mimo to, próbowaliśmy sprawić, by
    as asemblował poprawnie wszystko, co natywny asembler asemblować
    powinien. Nie znaczy to, że as będzie zawsze używał takiej samej
    składni, jak inne asemblery tej samej architektury; na przykład znamy
    wiele niekompatybilnych wersji składni asemblera 680x0.

    Za każdym razem, gdy uruchamiasz as asembluje on dokładnie jeden
    program źródłowy. Program źródłowy złożony jest z jednego, lub więcej
    plików. (Standardowe wejście jest także plikiem.)

    Jeśli as nie otrzyma żadnej nazwy pliku, próbuje czytać dane ze
    standardowego wejścia, które jest zwykle twoim terminalem. Będziesz
    musiał wcisnąć ctl-D aby powiedzieć asemblerowi as że nie ma już nic do
    asemblowania Użyj `--' jeśli potrzebujesz wyjątkowo nazwać standardowe
    wejście w swojej linii komend.

    as może wypisywać ostrzeżenia i informacje o błędach do  pliku
    standardowego błędu (zwykle twój terminal). Nie powinno się tak dziać,
    kiedy as jest uruchamiany automatycznie przez kompilator. Ostrzeżenia
    informują o próbach, po których as potrafi jeszcze asemblować program;
    błędy informuja o ciężkim problemie, który przerywa asemblację.

OPCJE

    -a   Włącz listingi asemblerowe. Jest wiele podopcji.  d opuszcza
       dyrektywy debuggujące.  h włącza wysokopoziomowy kod źródłowy;
       jest to dostępne tylko jeśli plik źródłowy można znaleźć, a kod
       był skompilowany z opcją -g. l włącza listing asemblerowy. n
       opuszcza przetwarzanie form. (? omits forms processing) s włącza
       listing symboli. = file ustawia nazwę pliku z listingiem; musi
       to być ostatnia podopcja. Domyślnymi podopcjami są hls.

    -D   Ta opcja jest przyjmowana tylko dla kompatybilności skryptowej z
       wywołaniami innych asemblerów; nie ma żadnego wpływu na as.

    --defsym SYM=VALUE
       Definiuje symbol SYM na wartość VALUE przed asemblacją pliku
       wejściowego. VALUE musi być stałą liczbową. Podobnie jak w C,
       przedrostek 0x wskazuje na wartość szesnastkową, poprzedzające 0
       wartość ósemkową.

    -f   ``szybko''--pomiń preprocesowanie (załóż,  że  źródło  jest
       produktem kompilatora).

    -I path
       Dodaj path do listy przeszukiwanej dla dyrektyw .include

    -K   Wyświetlaj ostrzeżenia, jeśli tabele różnic zmieniły dla długich
       skoków. (? Issue warnings when difference tables altered for
       long displacements.)

    -L   Zachowaj (w tablicy symboli) symbole lokalne zaczynające się od
       `L'

    -M, --mri
       ASembluj w trybie kompatybilności MRI.

    -o objfile
       Nazwij plik obiektowy, produkt as

    -R   Załóż sekcję danych na sekcję tekstu (? Fold data section into
       text section)

    -v   Wyświetl wersję as

    -W   Zaniechaj komunikatów ostrzegawczych

    -- | files...
       Pliki źródłowe do asemblacji, lub standardowe wejście (--)

    -Avar (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.)  Podaj, który wariant
       architektury 960 jest celem.

    -b   (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.)  Dodaj kod do zebrania
       statystyk o pobranych gałęziach.

    -no-relax
       (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.) Nie zmieniaj instrukcji
       compare-and-branch dla długich skoków; (? Do not alter compare-
       and-branch  instructions  for  long  displacements) gdy to
       niezbędne, wyrzuć błąd.

    -l   (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       Skróć referencje do niezdefiniowanych symboli do jednego słowa,
       zamist dwóch.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       Podaj, jaki procesor rodziny 68000 jest celem (domyślnie 68020).

    Opcje mogą być w dowolnym porządku i mogą być przed, za, lub pomiędzy
    nazwami plików. Kolejność nazw plików ma znaczenie.

    `--' (dwa łączniki) oznaczają wyjątkowo plik standardowego wejścia jako
    jeden z plików przeznaczonych as do asemblacji.

    Poza `--' każdy argument linii komend zaczyna się od łącznika (`-')
    jest opcją. Każda opcja zmienia zachowanie as. Żadna z opcji nie
    zmienia sposobu działania innej opcji.  Opcją jest `-' po czym
    następuje  jedna  lub więcej liter; rozmiar liter jest istotny.
    Wszystkie opcje sa opcjonalne.

    Opcja `-o' oczekuje dokładnie jednej nazwy pliku za nią. Nazwa pliku
    może albo natychmiast podążać za literą opcji (kompatybilne ze starymi
    asemblerami), lub może być następnym argumentem komendowym (standard
    GNU).

    Poniższe dwie linie są ekwiwalentne:
    as -o my-object-file.o mumble.s
    as -omy-object-file.o mumble.s

ZOBACZ TAKŻE

    `as' opisany w info; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).

KOPIOWANIE

    (Autor nie życzy sobie tłumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.