Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   cal - wyświetla kalendarz

SKŁADNIA

   cal [-mjy] [miesic [rok]]

OPIS

   Cal wyświela prosty kalendarz. Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to
   wyświetlany jest bieżący miesiąc. Dostępne są następujące opcje:

   -m   Wyświetl poniedziałek (Monday) jako pierwszy dzień tygodnia.
       Domyślnie jest to niedziela (Sunday).

   -j   Wyświetl daty juliańskie (liczbę dni od wspólnej podstawy, 1
       stycznia).

   -y   Wyświetl kalendarz na bieżący rok.

   Pojedynczy parametr określa rok (1 - 9999), jaki ma zostać wyświetlony;
   zauważ, że rok musi zostać podany w pełnej postaci: ``cal 99'' nie
   wyświetli kalendarza dla 1999. Dwa parametry określają odpowiednio
   miesiąc (1 - 12) i rok. Jeżeli nie podano parametrów, to wyświetlany
   jest kalendarz na bieżący miesiąc.

   Rok rozpoczyna się od 1 stycznia.

   Przyjęto, że reforma gregoriańska wydarzyła się 3 września 1752.
   [tłum:chodzi o reformę starego kalendarza juliańskiego, wyrównującą
   opóźnienie w stosunku do roku słonecznego i modyfikującą regułę lat
   przestępnych. Wprowadzona bullą papieża Grzegorza XIII, obowiązywała od
   4 października 1582; b.szybko przyjęta przez świat katolicki, dużo
   później przez kraje protestanckie (Anglia 1752, Szwecja 1753) i
   prawosławne.]
   Do tego czasu (3.IX.1752) większość krajów przyjęła zreformowany
   kalendarz (choć kilka uczyniło to dopiero na początku XIX wieku [Rosja
   1917]). Dziesięć dni następujących po dacie zmiany kalendarza zostało
   pominiętych zatem kalendarz dla tego miesiąca jest dość niezwykły.
   [tłum: tak w oryginale. Faktycznie różnica kalendarzy wynosiła 10 dni w
   1582r., w XVIIIw. osiągnęła już 11 dni. Mimo tej nieścisłości
   dokumentacji, program działa zgodnie z założeniem, tj. po dacie 2
   września 1752 następuje 14 września.]

HISTORIA

   Polecenie cal pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.