Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng

SKŁADNIA

    cancel [-P printer] [-D debug-options]
      [job-ID...]

OPIS

    Gdy należący do LPRng klient lprm zostanie wywołany pod nazwą cancel,
    to obsługuje interfejs cancel. Jest to podobne do zachowania programów
    ex(1) i vi(1). Obsługiwana postać polecenia cancel organizuje usuwanie
    wskazanych zada z podanych kolejek druku. Czynność ta jest identyczna
    z wykonywaną przez lprm(1). Identyczne są też opcje, różnią się tylko
    tym, że dla cancel ostatni argument wiersza poleceń może być opcjonalną
    nazwą drukarki.  Jeżeli ta nazwa nie pojawia się w bazie printcap
    LPRng, to przyjmuje się, że jest ona identyfikatorem zadania.

    Format job-ID powinien być albo wartością pola identyfikatora albo
    numerem zadania zgłaszanym przez LPQ.

OPCJE

    -Pprinter
       Nazwa drukarki. Alternatywna metoda określania drukarki. Nadal
       sprawdzany jest ostatni argument wiersza poleceń, by stwierdzić,
       czy jest on wpisem printcap.

    -Ddebug-options
       Opcje debuggowania programu.

ARGUMENTY

    cancel obsługuje następujące argumenty:

    ID   identyfikator zadania, zwracany przez lp. Podanie ID zadania
        anuluje to zadanie, nawet jeśli jest ono aktualnie drukowane.

    printer Nazwa drukarki (pełne zestawienie nazw drukarek można uzyskać
        dzięki lpq).  Podanie drukarki anuluje zadanie aktualnie na
        niej drukowane.

ŚRODOWISKO

    W podręczniku environ(5)  znajdziesz  opis  poniższych  zmiennych
    środowiska, wpływających na działanie cancel:

    LPDEST Określa  kolejkę  druku.  Jeżeli zmienna LPDEST nie jest
        ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.  Opcja
        -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST. Jeżeli nie podano -P a
        LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub
        nazwą  określającą  miejsce przeznaczenia, to wyniki będą
        niezdefiniowane.

    PRINTER Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli
        nie  ustawiono  LPDEST  ani  PRINTER,  to stosowane jest
        nieokreślone urządzenie wyjściowe.  Opcja -P dest i zmienna
        środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER. Jeżeli nie
        podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera
        wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą
        miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

    cancel zwraca poniższe kody zakończenia:

    0   Wykonanie pomyślne.

    >0   Wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód niepowodzenia pozostaje  niejasny,  należy  włączyć  poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.