Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    checkalias - sprawdź, czy alias nie jest już zdefiniowany.

SKŁADNIA

    checkalias alias, alias, ...

OPIS

    Checkalias sprawdza wpierw plik użytkownika, a potem systemowy plik
    aliasowy, próbując znaleźć podany alias. Jeśli znajdzie, wartość aliasu
    zostanie wydrukowania. W przeciwym wypadku wygenerowany zostanie błąd.

    Zauważ: Jest to w rzeczywistości jednolinijkowy skrypt powłoki;

      elm -c $*

AUTOR

    Grupa Rozwijająca Elm

ZOBACZ TAKŻE

    elm(1L), elmalias(1L), newalias(1L), mail(1), mailx(1)

BŁĘDY

    Zauważ, że priorytet dla aliasów ma plik użytkownika, nie systemowy.
    Znaczy to, że użytkownik może przesłonić alias przez zdefiniowanie
    własnego. Nie powinno to być problemem, lecz jest czymś, o czym
    administrator powinien pamiętać gdy tworzy systemowy plik aliasów.

BŁĘDY ZGŁASZAĆ DO

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

KOPIOWANIE

    Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
    Wyprowadzone z Elma 2.0, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor