Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    chfn - zmiana rzeczywistej nazwy użytkownika i informacji o nim

SKŁADNIA

    chfn [-f pena_nazwa] [-r nr_pokoju]
      [-w tel_sub] [-h tel_dom] [-o inne] [uytkownik]

OPIS

    chfn zmienia pełną nazwę (imię i nazwisko), telefon służbowy i domowy
    dla danego konta użytkownika. Informacja ta jest zwykle wypisywana
    przez finger(1) i podobne mu programy. Zwykły użytkownik może zmieniać
    wyłącznie pola opisujące własne konto.  Tylko superużytkownik może
    zmieniać pola dla dowolnego konta. Również tylko superużytkownik może
    posłużyć się opcją -o by zmienić niezdefiniowane części pola GECOS.

    Jedynym ograniczeniem nakładanym na zawartość pól jest zakaz używania w
    nich znaków sterujących oraz przecinka, dwukropka i znaku równości.
    Pola inne (other) nie obowiązuje to ograniczenie. Pole to służy do
    przechowywania informacji rozliczeniowej używanej przez inne aplikacje.

    Jeśli nie wybrano żadnej z opcji, to  chfn  działa  w  trybie
    interaktywnym, proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z
    pól. Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a
    podanie wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość
    pola wyświetlana jest w nawiasach [ ]. Jeśli nie podano żadnej opcji,
    chfn pyta o konto użytkownika, które ma podlegać zmianie.

PLIKI

    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                    CHFN(1)