Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    chsh - zmiana powłoki zgłoszeniowej

SKŁADNIA

    chsh [-s powoka] [uytkownik]

OPIS

    chsh  zmienia  powłokę  zgłoszeniową  użytkownika.  Określa nazwę
    początkowego polecenia zgłoszeniowego użytkownika.  Zwykły użytkownik
    może  zmienić  wyłącznie  powłokę  zgłoszeniową  własnego  konta,
    superużytkownik może zmienić powłokę zgłoszeniową dla dowolnego konta.

    Jedynym ograniczeniem nałożonym na powłokę zgłoszeniową jest to, że jej
    nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh
    wywoływane jest przez superużytkownika - wówczas może być podana
    dowolna nazwa. Użytkownicy kont z ograniczoną powłoką logowania nie
    mogą jej zmieniać. Odradza się z tego powodu umieszczanie /bin/rsh w
    pliku /etc/shells, gdyż przypadkowa zmiana na powłokę ograniczoną
    uniemożliwi użytkownikowi jakąkolwiek zmianę powłoki logowania, nawet z
    powrotem na dotychczasową.

OPCJE

    Jeżeli nie podano opcji -s, to chsh działa w trybie interaktywnym,
    proponując użytkownikowi bieżącą powłokę logowania. Wprowadzenie nowej
    wartości powoduje zmianę powłoki, a podanie wartości pustej pozostawia
    bieżącą powłokę. Bieżąca powłoka wyświetlana jest w nawiasach [ ].

PLIKI

    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shells - lista dozwolonych powłok zgłoszeniowych

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), passwd(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                    CHSH(1)