Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    cmp - porównuje dwa pliki lub zakresy bajtów

SKŁADNIA

    cmp [-clsv] [-i ile] [--help] [--print-chars] [--ignore-initial=ile]
      [--verbose] [--quiet] [--silent] [--version] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna.  Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo cmp
    lub
       info cmp.

    Narzędzie cmp porównuje dwa dowolnego typu pliki i wypisuje wynik na
    standardowym wyjściu.  Domyślnie, cmp milczy gdy pliki są takie same.
    Jeśli się różnią, zgłaszany jest numer bajtu i linii, gdzie wystąpiła
    pierwsza różnica. Bajty i linie są numerowane od jeden.

    Podana w wierszu poleceń nazwa pliku `-' oznacza standardowe wejście.

OPCJE

    Dostępne są następujące opcje:

    -c
    --print-chars
       Wypisuje różniące się znaki. Znaki sterujące pokazywane są w
       postaci ^ plus litera, a znaki z ustawionym bardziej znaczącym
       bitem (high bit) poprzedzane są przedrostkiem M- (oznaczającym
       ``meta'').

    -i ile
    --ignore-initial=ile
       Ignoruje wszelkie różnice w ile początkowych bajtach każdego z
       plików.  Traktuje pliki zawierające mniej niż ile bajtów jakby
       były puste.

    -l
    --verbose
       Dla każdej różnicy wypisuje numer bajtu (dziesiętnie) i wartości
       różniących się bajtów (ósemkowo).

    -s
    --quiet
    --silent
       Nic nie wypisuje. Zwraca tylko kod zakończenia wskazujący, czy
       pliki się różnią.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    -v
    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstał na podstawie podręcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA

    Zwracana wartość 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 znaczy
    różnice, a 2 kłopoty.

ZOBACZ TAKŻE

    comm(1), diff(1), diff3(1), sdiff(1).