Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   colrm - usuń z pliku kolumny

SKŁADNIA

   colrm [startcol [endcol]]

OPIS

   Colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Wejście pobierane jest ze
   standardowego wejścia. Wyjście jest wysyłane na standardowe wyjście.

   Jeśli program jest wywoływany z jednym parametrem, kolumny każdej linii
   będą usuwane poczynając od podanej. Jeśli program wywoła się z dwoma
   parametrami, będą one oznaczać odpowiednio pierwszą i ostatnią usuwaną
   kolumnę.

   Numerowanie kolumn zaczyna się od kolumny pierwszej.

ZOBACZ TAKŻE

   awk(1), column(1), expand(1), paste(1)

HISTORIA

   Komenda colrm pojawiła się w 3.0BSD.