Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    comm - porównaj dwa posortowane pliki linia po linii

SKŁADNIA

    comm [-{1,2,3}] [--help] [--version] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo comm
    lub
       info comm.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie comm w wersji GNU.

    comm wypisuje z dwóch plików wejściowych linie, które są wspólne oraz
    linie, które są unikatowe.  Nazwa pliku '-' oznacza standardowe
    wejście.

    Oba pliki muszą być posortowane zanim będzie można użyć comm, przy czym
    kończące znaki nowej linii są znaczące. Przy sortowaniu powinien być
    zastosowany porządek znaków określony ustawieniem narodowym LC_COLLATE.
    Jeżeli plik wejściowy kończy się innym znakiem, to znak nowej linii
    jest po cichu dokładany.  Polecenie sort bez opcji zawsze daje plik
    będący odpowiednim wejściem dla comm.

    Bez opcji comm wypisuje wynik w trzech kolumnach. Kolumna pierwsza
    zawiera  linie unikatowe dla plik1, kolumna druga zawiera linie
    unikatowe dla plik2, a kolumna trzecia zawiera linie wspólne obu
    plikom. Kolumny oddzielone są pojedynczym znakiem tabulacji.

    W odróżnieniu od niektórych innych narzędzi porównywania, comm podaje
    kod zakończenia niezależny od wyniku porównania. Przy  normalnym
    zakończeniu pracy daje kod zero. Przy błędzie kończy pracę z kodem
    niezerowym.

OPCJE

    Opcje -1, -2, i -3 wyłączają wypisywanie odpowiednich kolumn.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sort(1), uniq(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.