Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

SKŁADNIA

    compress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b limit_bit├w ] [ nazwa ... ]
    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ nazwa ... ]
    zcat [ -V ] [ nazwa ... ]

OPIS

    compress  redukuje  rozmiar  podanych plik├│w u┼╝ywaj─ůc adaptywnego
    kodowania algorytmem Lempel-Ziv. Zawsze, je┼╝eli jest to mo┼╝liwe, do
    nazwy pliku dodawane jest rozszerzenie .Z, przy zachowaniu informacji o
    w┼éa┼Ťcicielu pliku, trybie dost─Öpu oraz czasie dost─Öpu i modyfikacji.
    Je┼╝eli nie podano nazwy ┼╝adnego pliku, dane do kompresji pobierane s─ů
    ze standardowego wej┼Ťcia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe
    wyj┼Ťcie.  compress kompresuje jedynie zwyk┼ée pliki. W szczeg├│lno┼Ťci,
    ignoruje dowi─ůzania symboliczne. Je┼╝eli plik ma  wiele  twardych
    dowi─ůza┼ä,  compress  nie  podda go kompresji, chyba ┼╝e zostanie
    uruchomiony z opcj─ů -f.

    jeżeli program został uruchomiony w pierwszym planie bez opcji -f,
    u┼╝ytkownik b─Ödzie pytany przed nadpisywaniem istniej─ůcych plik├│w.

    Skompresowane pliki mog─ů by─ç odtworzone do normalnej postaci poleceniem
    uncompress lub zcat.

    uncompress uruchamiany jest z list─ů plik├│w w linii polece┼ä. Nast─Öpnie
    każdy plik, którego nazwa kończy się rozszerzeniem .Z i w nagłówku
    pliku znajduje się prawidłowa liczba (magic number) jest dekompresowany
    i z jego nazwy usuwane jest rozszerzenie .Z. Zdekompresowny plik
    b─Ödzie mia┼é te same w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, co  plik  skompresowany,  tzn.
    w┼éa┼Ťciciela, tryb dost─Öpu oraz czas dost─Öpu i modyfikacji.

    Opcja -c powoduje, ┼╝e programy compressiuncompress zapisuj─ů pliki
    wyj┼Ťciowe na standardowe wyj┼Ťcie; w ten spos├│b oryginalne pliki s─ů
    nienaruszane.

    zcat działa tak samo, jak uncompress -c. zcat dekompresuje pliki z
    listy podanej w linii poleceń lub pobiera dane ze standardowego
    wej┼Ťcia, a nast─Öpnie zapisuje zdekompresowane dane na standardowe
    wyj┼Ťcie.  zcat dokonuje dekompresji plik├│w po sprawdzeniu, ┼╝e w
    nag┼é├│wku pliku znajduje si─Ö w┼éa┼Ťciwa liczba (magic number); nie jest
    wymagane, aby nazwa pliku miała rozszerzenie .Z.

    Jeżeli podano opcję -r, compress będzie działał rekurencyjnie. Jeżeli w
    linii polece┼ä opr├│cz nazw plik├│w podane zostan─ů nazwy katalog├│w, pliki
    w tych katalogach r├│wnie┼╝ zostan─ů poddane kompresji.

    Opcja -V spowoduje wypisanie na standardowe wyj┼Ťcie b┼é─Öd├│w wersji
    programu, jak r├│wnie┼╝ opcji preprocesora u┼╝ytych w trakcie kompilacji.
    Nast─Öpnie dokonywana jest kompresja/dekompresja podanych plik├│w.

    compress u┼╝ywa zmodyfikowanego algorytmu Lempel-Ziv spopularyzowanego w
    artykule "A Technique for High Performance Data Compression" autorstwa
    Terry'ego A. Welcha, który ukazał się w IEEE Computer, vol. 17, no. 6
    (lipiec 1984), strony. 8-19. Jednakowe podci─ůgi w pliku s─ů pocz─ůtkowo
    zast─Öpowane 9-bitowymi kodami o warto┼Ťciach wi─Ökszych od 257. Gdy
    osi─ůgni─Öta zostanie warto┼Ť─ç kod├│w 512, algorytm zaczyna u┼╝ywa─ç kod├│w
    10-bitowych, potem 11-bitowych itd. a┼╝ do osi─ůgni─Öcia limitu podanego w
    linii polece┼ä opcj─ů -b, domy┼Ťlnie jest to 16 bit├│w. limit_bit├w musi
    si─Ö zawiera─ç pomi─Ödzy 9 a 16. Warto┼Ť─ç domy┼Ťlna mo┼╝e by─ç zmieniona w
    kodzie źródłowym, aby umożliwić działanie programu na komputerach z
    mniejsz─ů ilo┼Ťci─ů pami─Öci.

    Gdy osi─ůgni─Öty zostanie limit_bit├w, compress zaczyna kontrolowa─ç
    współczynnik kompresji. Jeżeli współczynnik jest zwiększany, compress
    kontynuuje u┼╝ywanie bie┼╝─ůcego s┼éownika. Jednak┼╝e, je┼╝eli wsp├│┼éczynnik
    si─Ö zmniejsza, compress tworzy od nowa tablic─Ö podci─ůg├│w, co pozwala
    algorytmowi zaadaptowa─ç si─Ö do kolejnej porcji danych.

    Zauwa┼╝, ┼╝e opcja -b nie jest u┼╝ywana przez program uncompress, poniewa┼╝
    parametr limit_bit├w jest zapisywany wraz z kompresowanymi danymi.
    Zapisywana jest r├│wnie┼╝ w┼éa┼Ťciwa warto┼Ť─ç w nag┼é├│wku (magic number), aby
    upewni─ç si─Ö, ┼╝e nie zostanie podj─Öta pr├│ba dekompresji przypadkowych
    danych, lub kompresja danych wcze┼Ťniej poddanych kompresji.

    Wydajno┼Ť─ç kompresji zale┼╝y od wielko┼Ťci danych wej┼Ťciowych, ilo┼Ťci
    bit├│w u┼╝ywanych w kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych
    podci─ůg├│w. Dane takie, jak kod ┼║r├│d┼éowy lub tekst w j─Özyku angielskim
    s─ů  redukowane o 50-60 procent. Osi─ůgany stopie┼ä kompresji jest
    przewa┼╝nie du┼╝o wi─Ökszy ni┼╝ w kodowaniu Huffmana (u┼╝ywanym przez
    program pack), lub adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact), kompresja
    przebiega te┼╝ szybciej.

    Po podaniu opcji -v po skompresowaniu ka┼╝dego pliku wypisywana jest
    informacja na temat osi─ůgni─Ötego stopnia kompresji.

    Kod wyj┼Ťcia jest normalnie r├│wny 0; je┼╝eli ostatni plik jest po
    (pr├│bie) kompresji wi─Ökszy ni┼╝ przedtem, kod wyj┼Ťcia jest r├│wny 2;
    je┼╝eli wyst─ůpi jaki┼Ť inny b┼é─ůd, kod wyj┼Ťcia jest r├│wny 1.

ZOBACZ TAK┼╗E

    pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA

    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
        W linii poleceń znalazły się nieprawidłowe opcje.
    Missing maxbits
        Po opcji -b brakowało parametru.
    file: not in compressed format
        Plik  podany  jako parametr programu uncompress nie jest
        skompresowany.
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik zosta┼é skompresowany przez program obs┼éuguj─ůcy wi─Öksz─ů
        ilo┼Ť─ç bit├│w ni┼╝ program compress na tym komputerze. Skompresuj
        plik ponownie z mniejszym parametrem limit_bit├w.
    file: already has .Z suffix -- no change
        Plik z rozszerzeniem nazwy .Z  nie  mo┼╝e  by─ç  ponownie
        kompresowany. Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie.
    file: filename too long to tack on .Z
        Plik nie mo┼╝e by─ç skompresowany, poniewa┼╝ jego nazwa jest
        dłuższa niż 12 znaków. Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie. Ta
        informacja nie pojawia si─Ö na systemach BSD.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", je┼╝eli chcesz nadpisa─ç istniej─ůcy ju┼╝ plik
        wyj┼Ťciowy lub "n", je┼╝eli nie chcesz
    uncompress: corrupt input
        Program otrzymał sygnał SIGSEGV co zazwyczaj oznacza, że plik
        wej┼Ťciowy jest uszkodzony.
    Compression: xx.xx%
        Osi─ůgni─Öty stopie┼ä kompresji (tylko po podaniu opcji -v.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wej┼Ťciowy nie jest zwyk┼éym plikiem lub katalogiem
        (tzn. jest np.  dowi─ůzaniem symbolicznym, gniazdem, kolejk─ů
        FIFO, plikiem urz─ůdzenia) jest pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik  wej┼Ťciowy  ma twarde dowi─ůzania i nie mo┼╝e zosta─ç
        zmieniony. Wi─Öcej informacji znajdziesz w opisie polecenia
        ln(1).  U┼╝yj opcji -f, aby wymusi─ç kompresj─Ö plik├│w maj─ůcych
        twarde dowi─ůzania.
    -- file unchanged
        Rozmiar pliku nie zmniejszył się po kompresji. Plik zostanie
        pozostawiony w oryginalnej postaci.

PROBLEMY

    Mimo, ┼╝e skompresowane pliki s─ů kompatybilne na komputerach z du┼╝─ů
    ilo┼Ťci─ů pami─Öci, dla plik├│w, kt├│re b─Öd─ů odczytywane  na  innych
    komputerach nale┼╝y u┼╝ywa─ç opcji -b 12, poniewa┼╝ dekompresja mo┼╝e by─ç
    niemo┼╝liwa na komputerach z mniejsz─ů ilo┼Ťci─ů pami─Öci (64KB lub mniej,
    jak na komputerach serii DEC PDP, lub Intel 80286, etc.)

    Uruchomienie programu z opcj─ů -r mo┼╝e niekiedy spowodowa─ç fa┼észywe
    komunikaty o błędach postaci

    "<filename>.Z already has .Z suffix - ignored"

    Mog─ů one zosta─ç zignorowane. Wyja┼Ťnienie znajduje si─Ö w komentarzu do
    funkcji compdir() w pliku compress.c.

                   local             compress(1)