Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dd - konwertuje plik podczas jego kopiowania

SKŁADNIA

    dd [opcja]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo dd
    lub
       info dd.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie dd w wersji GNU.

    dd kopiuje plik (domyślnie ze standardowego wejścia na standardowe
    wyjście),  z  wybieranymi  przez  użytkownika  rozmiarami  bloków
    wejścia/wyjścia;  podczas  kopiowania opcjonalnie wykonuje na nim
    konwersje.

OPCJE

    Za tymi z opcji, które przyjmują wartości numeryczne (bajty i bloki)
    może następować mnożnik oznaczający odpowiednio:
      xM M
      c 1
      w 2
      b 512
      kD 1000
      k 1024
      MD 1,000,000
      M 1,048,576,
      GD 1,000,000,000
      G 1,073,741,824
    lub dowolny ze standardowych przyrostków określających rozmiar bloku
    jak np. `k=1024' (zobacz `Rozmiar bloku' w podręczniku fileutils(1)).

    if=plik
       Czyta z pliku zamiast ze standardowego wejścia.

    of=plik
       Zapisuje do pliku zamiast na standardowe wyjście. O ile nie
       podano conv=notrunc skraca plik do rozmiaru wskazywanego przez
       seek= (0 bajtów jeśli nie podano seek= ).

    ibs=bajtw
       Odczytuje bajtw naraz.

    obs=bajtw
       Zapisuje bajtw naraz.

    bs=bajtw
       Odczytuje i zapisuje bajtw naraz. Przesłania ibs i obs.

    cbs=bajtw
       Konwertuje bajtw naraz.

    skip=bloki
       Pomija  bloki ibs-bajtowych bloków pliku wejściowego przed
       kopiowaniem.

    seek=bloki
       Pomija bloki obs-bajtowych bloków pliku wyjściowego  przed
       kopiowaniem.

    count=bloki
       Kopiuje tylko bloki ibs-bajtowych bloków wejściowych z pliku
       wejściowego, zamiast kopiowania wszystkiego aż do końca pliku.

    conv=konwersja[,konwersja...]
       Konwertuje plik według argumentu konwersja. (Bez spacji wokół
       przecinków.)
       Konwersje:

       ascii Konwertuje EBCDIC na ASCII.

       ebcdic Konwertuje ASCII na EBCDIC.

       ibm  Konwertuje ASCII na alternatywne EBCDIC.

       block Dla każdego wiersza wejścia, wysyła na wyjście cbs
           bajtów, zamieniając znak nowej linii na spację i w razie
           potrzeby uzupełniając spacjami.

       unblock
           Zamienia  końcowe  spacje w każdym bloku wejściowym
           wielkości cbs na znak nowej linii.

       lcase Zmienia duże litery na małe.

       ucase Zmienia małe litery na duże.

       swab  Zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych. GNU dd
           działa  inaczej  niż  inne gdy odczytanych zostanie
           nieparzysta ilość bajtów. Jeśli plik wejściowy zawiera
           nieparzystą liczbę bajtów, ostatni bajt jest po prostu
           kopiowany (ponieważ nie ma go z czym zamienić).

       noerror
           Kontynuuje po błędach odczytu.

       notrunc
           Nie obcina pliku wyjściowego.

       sync  Uzupełnia każdy blok wejściowy do rozmiaru ibs bajtów
           końcowymi bajtami zerowymi (NUL).

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych
           opcjach, kończy działanie.

       --version
           Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubin, Davida MacKenzie i Stuarta Kemp.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cp(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.