Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dirname - usuń niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

SKŁADNIA

    dirname nazwapliku
    dirname [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie dirname w wersji GNU.

    dirname wypisuje wszystkie, oprócz ostatniej, rozdzielone ukośnikami
    składowe nazwypliku. Otrzymujemy w ten sposób ścieżkę pliku.  Jeśli
    nazwapliku jest pojedynczą składową, dirname wypisuje `.' (oznaczające
    bieżący katalog).

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    basename(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.