Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   dnskeygen - generowanie publicznych, prywatnych i współdzielonych
   poufnych kluczy dla DNS Security

SKŁADNIA

   dnskeygen [-[DHR] rozmiar] [-F] [-zhu] [-a] [-c] [-p num] [-s num] -n
   nazwa

OPIS

   Dnskeygen (DNS Key Generator) jest narzędziem do generowania i
   zarządzania kluczami dla DNS Security wewnątrz DNS (Domain Name System).
   Dnskeygen potrafi wygenerować publiczne i prywatne klucze do autentykacji
   danych strefy i współdzielone klucze prywatne używane przy podpisach
   Żądanie/Transakcja.

   -D     Dnskeygen wygeneruje klucz DSA/DSS. Rozmiar musi być jednym
         z [512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024].

   -H     Dnskeygen wygeneruje klucz HMAC-MD5. Rozmiar musi zawierać
         się pomiędzy 128 a 504.

   -R     Dnskeygen wygeneruje klucz RSA. Rozmiar musi zawierać się
         pomiędzy 512 a 4096.

   -F     (tylko RSA) Używa dużego wykładnika przy generowaniu kluczy.

   -z -h -u  Flagi te definiują odpowiedni typ generowanego klucza: klucz
         Strefy (ważności DNS), klucz Hosta (host lub usługa) lub
         klucz Użytkownika (np. e-mail).

   Każdy klucz może być tylko jednym z powyższych.

   -a     Wskazuje, że klucz NIE MOŻE być użyty do autentykacji.

   -c     Wskazuje, że klucz NIE MOŻE być użyty do szyfrowania.

   -p num   Ustawia pole protokołu klucza do wartości num ; domyślna
         wartość to 3 (DNSSEC) jeśli podano -z lub -h, a 2 (EMAIL) w
         przeciwnym wypadku. Inne akceptowalne wartości to 1 (TLS), 4
         (IPSEC) i 255 (KAŻDY).

   -s num   Ustawia pole siły klucza do wartości num; domyślna wartość to
         0.

   -n nazwa  Ustawia nazwę klucza na podaną nazw.

  SZCZEGÓŁY
   Dnskeygen przechowuje każdy klucz w dwóch plikach:
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private i K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key Plik
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private zawiera klucz prywatny w formacie
   przenośnym. Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key zawiera klucz publiczny
   w formacie strefy DNS:

      <nazwa> IN KEY <flagi> <algorytm> <protok> <wykadnik|moduy>

ŚRODOWISKO

   Nie są używane żadne zmienne środowiskowe.

ZOBACZ TAKŻE

   RFC 2065 dotyczące bezpiecznego DNS i Szkic Internetowy TSIG.

AUTOR

   Olafur Gudmundsson (ogud@tis.com).

PODZIĘKOWANIA

   Podstawowa matematyka kryptograficzna jest zrobiona przy pomocy DNSSAFE
   i/lub bibliotek Foundation Toolkit.

USTERKI

   Dotychczas nieznane.