Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dos, xdos, dosexec, dosdebug - uruchamianie MS-DOS-u i programów DOS-
    owych w Linuksie

SKŁADNIA

    dos [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -F plik ] [ -f plik ] [ -L
    plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ] [
    -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

    dosexec [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne
    ] [ -F plik ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ]
    [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] plik_dexe [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy]
    ]

    dosdebug

    xdos [ -ABCbdNtsK234O ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne ] [ -F
    plik ] [ -f plik ] [ -L plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M
    rozmiar ] [ -e rozmiar ] [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2>
    plik_diagnostyczny ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

OPIS

    dos uruchamia emulator DOS-u, znany również jako DOSEMU.
    plik_diagnostyczny jest opcjonalnie podawanym plikiem, do którego będą
    kierowane wszelkie komunikaty diagnostyczne.

    dosdebug służy do sterowania i odpluskwiania właśnie działającego
    DOSEMU.

    xdos uruchamia DOSEMU w oddzielnym okienku X. Jest to równoważne
    poleceniu dos -X

    dosexec uruchamia DOSEMU i wykonuje plik DEXE. Jest to równoważne
    poleceniu dos -L

    Chociaż ten program znany jest jako emulator DOS-u, jest on w
    rzeczywistości wirtualną maszyną dla MS-DOS-u, która pozwala DOS-owi i
    programom dla niego napisanym działać w środowisku przypominającym
    komputer IBM PC/AT z procesorem Intel 80x86 w trybie rzeczywistym.
    DOSEMU emuluje takie usługi, jak obsługa karty graficznej przez BIOS,
    dyski, klawiatura, port szeregowy i równoległy (drukarka), pamięć CMOS
    zawierająca informacje  o  konfiguracji  komputera,  zegar  czasu
    rzeczywistego, alokacja pamięci przez standard XMS 3.0, EMS 4.0 oraz
    DPMI 0.9.

    Ponieważ w rzeczywistości DOSEMU nie jest emulatorem DOS-u, do pracy
    wymagana jest kopia systemu MS-DOS 3.3-7.00. (Przyszłe wersje DOS-u
    przypuszczalnie będą działać, choć  oczywiście  nie  zostało  to
    sprawdzone. DR-DOS 6.0 również współpracuje z tym programem).

    Przeczytaj pliki QuickStart, ChangeLog, doc/announce, oraz Makefile
    zawarte w dystrybucji źródeł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować,
    skompilować i uruchomić DOSEMU.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KERNELA

    Obecnie wymagany jest Linux w wersji 2.0.28 lub wyższej z wkompilowaną
    obsługą SYSV IPC (System V InterProcess Communication - komunikacja
    między procesami zgodna z Systemem V, przeczytaj ipc(2)). SYSV IPC
    jest opcją, którą można ustawić podczas kompilacji jądra.

    Poczynając od wersji dosemu 0.64.3 domyślną wersją jest kompletna
    dystrybucja   dosemu.   Szczegóły  znajdują  sie  w  pliku
    doc/README.vm86plus.  Aby skompilować niepełną  wersję  powinieneś
    uruchomić configure z opcją --enable-novm86plus.

    Jeżeli używasz jądra w wersji 1.2.13 postaraj się o ostatnią stabilną
    wersję. Podczas pisania tego opisu dostępną wersją był Linux 2.0.28
    dostępny  przez  anonimowe  ftp  z  ftp.funet.fi  w  katalogu
    /pub/Linux/kernel/linux/v2.0/ oraz w wielu mirrorach na całym świecie.

OPCJE

    -A   uruchomienie z dyskietki A (nie musi to być prawdziwa stacja
       dysków - patrz niżej)

    -B   uruchomienie z dyskietki B (nie musi to być prawdziwa stacja
       dysków - patrz niżej)

    -C   uruchomienie z dysku twardego C (nie musi to być prawdziwy napęd
       ani nawet system plików typu msdos - patrz niżej)

    -c   użycie bezpośredniego zapisu do pamięci konsoli (program musi
       być uruchomiony na konsoli z ustawionym bitem suid na roota)

    -d   odłączenie od bieżącej konsoli wirtualnej lub tty i przyłączenie
       do pierwszej dostępnej konsoli wirtualnej

    -V   użycie optymalizacji wideo charakterystycznej dla VGA

    -k   użycie bezpośredniego odczytu klawiatury (program musi być
       uruchomiony na konsoli)

    -F   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       /etc/dosemu.conf (trzeba mieć uprawnienia roota lub program musi
       mieć ustawiony bit suid na roota)

    -f   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       .doserc

    -u zmienna
       ustawia zmienną  konfiguracyjną  dla  użytjkownika,  której
       istnienie może być sprawdzone w plikach /etc/dosemu.conf i
       /var/lib/dosemu/global.conf  w  celu  uzykania  specyficznej
       konfiguracji.  Do  podanej  nazwy zmiennej zostanie dodany
       przyrostek u_, aby uniknąć konfliktu nazw.

    -L   Ładuje i uruchomia plik DEXE (specjalny obraz dysku sytemowego
       zawierający tylko jeden program DOS-owy)

    -I   analizuje ciąg opcji wystepujący po -I mający tę samą składnię,
       co pliki /etc/dosemu.conf i .dosrc, np.

         dos ... -I 'video { mda }'

       Ta opcja jest przydatna do tymczasowej zmiany ustawienia jakiejś
       opcji konfiguracyjnej. Możesz również uruchamiać dosemu z własną
       konfiguracją za pomocą skryptu, np.

         dos ... -I "`mojakonfiguracja.sh`"

       gdzie mojakonfiguracja.sh jest skryptem  wypisującym  opcje
       konfiguracyjne na standardowe wyjście. Jeżeli użytkownik oprócz
       .dosrc posiada jeszcze inny plik konfiguracyjny, może go użyć w
       następujący sposób:

         dos ... -I "`cat innakonfiguracja.conf`"

       Należy  pamiętać  o  dodatkowym ujęciu parametru po -I w
       cudzysłowy, ponieważ ma to być pojedynczy argument.

    -D   określa, jakie komunikaty diagnostyczne mają się pojawiać/nie
       pojawiać

    -h   wypisuje konfigurację na stderr (standardową diagnostykę) i
       kończy pracę (ustawia -D+c). Ta opcja jest przydatna  do
       odpluskwiania plików konfiguracyjnych. Zalecane jest użycie
       również -O, aby przekierować komunikaty typu +c na stderr.
       `poziom' może wynisić 0, 1 lub 2 i steruje ilością informacji
       uruchomieniowych wypisywanych przez analizatora konfiguracji:
       brak informacji uruchomieniowych (0), informacje uruchomieniowe
       o pętlach (1), informacje uruchomieniowe dla if_else_endif (2).

    -H   podanie opcji obsługi dosdebug, aktualnie obsługiwana jest
       jedynie `1'. Za pomocą -H1 można zmusić dosemu do czakania aż
       terminal programu terminal zostanie podłączony. Aby analizować
       sesję DOS-ową od samego początku, należy najpierw uruchomić
       dosemu z opcją -H1, a następnie uruchomić dosdebug. Wówczas,
       DOSEMU zatrzyma się przed skokiem do załadowanego sektora
       startowego  oczekując  na  podłączenie  się  dosdebuga. Po
       podłączeniu znajdzie się on w stanie `stopped', co umożliwi
       ustawienie pułapek lub wykonywanie krok po kroku dla kodu
       inicjującego.

    -O   wysyłanie komunikatów diagnostycznych na standardową diagnostykę

    -o   wysyłanie komunikatów diagnostycznych do podanego pliku

    -M   ustawienie pamięci podstawowej na rozmiar kilobajtów

    -m   włączenie wewnętrznej obsługi myszy

    -P   wysyłanie kopii komunikatów diagnostycznych również do podanego
       pliku

    -2,3,4 wybiranie emulowanego procesora: 286, 386 lub 486 (OSTROŻNIE:
       DOSEMU jest nie w pełni działa 32-bitowe, więc jeżeli program
       wykrywając procesor 386 lub 486 używa 32-bitowych rejestrów i
       funkcji BIOS-u, to może działać niewłaściwie. Jeżeli wydaje się,
       że to właśnie jest przyczyną problemów, należy użyć opcji -2 by
       wymusić na DOSEMU tryb 286)

    -U   definiuje potoki: wejściowy i wyjściowy dla asynchronicznego
       sterowania DOSEMU z innego procesu. Format ma postać (bez
       białych znaków pomiędzy)

         potok_wejsciowy:potok_wyjsciowy

       gdzie `:potok_wyjsciowy' można pominąć. Jednak w tym przypadku
       żadnego sprzężenia zwrotnego ze strony DOSEMU nie  należy
       oczekiwać.

       Ze  względów bezpieczeństwa DOSEMU nie tworzy samodzielnie
       nazwanych potoków, więc za nadanie prawidłowych  uprawnień
       potokom odpowiedzialny jest użytkownik. Należy zwrócić uwagę, że
       w przypadku użycia tej opcji, obcy proces może sterować sesją
       DOSEMU (np. powodując naciśnięcia klawiszy). Zatem ta opcja
       powinna być używana wyłącznie przez nakładki (takie jak kdos),
       które najpierw tworzą odpowiednie nazwane potoki, a następnie
       odpalają DOSEMU. Aby zmusić DOSEMU do zwracania poprzez potok
       znaczników  uzgadniających  informujących nakładkę o chwili
       uruchomienia lub zakończenia polecenia sterującego  i  czy
       zakończyło się ono pomyślnie można użyć specjalnego polecenia
       sterującego ( ack on ). Format takiego  znakowania  jest
       następujący

         SYN: <polecenie>

         <dowolny wynik polecenia>

         ACK: code=n

       gdzie n jest równe 0 w przypadku pomyślnego zakończenia.
       Prostym terminalem sterujacym, mogącym służyć za przykład jest
       dołączony program dosctrl. Pobiera on dwa potoki jako argumenty
       i umożliwia podawanie poleceń sterujących, wśród których `help'
       jest najważniejszym;-) Należy zwrócić uwagę, że dosctrl nie
       odpala DOSEMU, trzeba to zrobić samodzielnie.

DYSKI TWARDE

    DOSEMU obsługuje cztery metody udostępniania DOS-owi twardego dysku:

    1.   plik zawierający obraz dysku spoczywający w systemie plików
       Linuksa, emulujący twardy dysk.

    2.   bezpośredni dostęp do dysku z partycją DOS-ową przez plik
       urządzenia dysku (np. /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sdX).

    3.   bezpośredni dostęp do partycji DOS-owej przez  dostęp  do
       urządzenia  pojedynczej partycji (np. /dev/hda1, /dev/hdb2,
       /dev/sdxx). Należy uruchomić program mkpartition by DOSEMU mógł
       miec dostęp do partycji DOS-owych przez SPA.

    4.   dostęp do systemu plików Linuksa jako do dysku "sieciowego"
       przez użycie sterownika emufs.sys dostarczanego z programem
       DOSEMU w katalogu commands/emufs.sys.

    Te motody są wyjaśnione dokładniej w pliku QuickStart.

    Konfiguracja  zasobów  dyskowych  DOSEMU  jest określona w pliku
    /etc/dosemu.conf  przed  uruchomieniem  programu.   Zajrzyj  do
    doc/README.txt.

DYSKIETKI

    DOSEMU  obsługuje  dwie  metody udostępniania DOS-owi dostępu do
    dyskietek:

    1.   obraz dyskietki w pliku spoczywającym w systemie plików Linuksa,
       emulujący napęd dyskietek.

    2.   bezpośredni  dostęp  do  urządzenia  reprezentującego napęd
       dyskietek (np. /dev/fd0, /dev/fd1).

    Te opcje również są wyjaśnione dokładniej w pliku QuickStart.

    Sposób korzystania przez DOSEMU z dyskietek określa się w pliku
    /etc/dosemu.conf przed uruchomieniem programu. DOSEMU.

EKRAN

    DOSEMU może być uruchomiony na dowolnym typie terminala, jednak
    korzystanie z niego na konsoli Linuksa  umożliwia  wykorzystanie
    zwiększonej funkcjonalności oraz szybkości działania. Uruchamiając
    DOSEMU na konsoli, warto przeczytać opis opcji -c, -k, i -V w pliku
    QuickStart.  Istnieje również skrócona wersja dokumentacji w pliku
    etc/config.dist, którą można skopiować do /etc/dosemu.conf i dopasować
    do własnych potrzeb.

    Krótko mówąc, odpowiednio użyta konsola oraz właściwe opcje pozwalają
    uruchamiać programy DOS-owe z oryginalnym kolorami i czcionkami, bez
    problemów z odświeżaniem ekranu, które występują przy uruchamianiu na
    zwykłym terminalu.

KLAWIATURA

    Uruchamiając DOSEMU na konsoli, warto też użyć bezpośredniego dostępu
    do  klawiatury.  Ten  tryb pracy, uruchamiany opcją -k, pozwala
    użytkownikowi na dostęp do całej klawiatury. Dowolna  kombinacja
    klawiszy CTRL, ALT i SHIFT może być użyta do generacji najdziwniejszych
    kombinacji wymaganych przez programy DOS-owe.

DRUKOWANIE

    Obsługa drukowania przez BIOS jest emulowana poprzez pisanie do plików
    dosemulpt1,  dosemulpt2,  i  dosemulpt3,  odpowiadających DOS-owym
    oznaczeniom portów LPT1, LPT2 i LPT3. Wszytkie znaki wysyłane do LPTx
    będą przekierowane do plików dosemulptx w bieżącym katalogu.

    OSTRZEŻENIE! DOSEMU nie zapisuje na dysk zawartości buforów dyskowych.
    Stan tych plików jest niezdefiniowany przed  zakończeniem  pracy
    emulatora. Przykro nam z powodu tej niedogodności.

KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

    Emitowanie komunikatów diagnostycznych może być kontrolowane poprzez
    opcje linii poleceń bądź też w pliku konfiguracyjnym. Zajrzyj do
    dokumentacji w pliku config.dist zawartym w dystrybucji DOSEMU w
    podkatalogu z przykładami, aby znaleźć opis opcji diagnostycznych. W
    linii poleceń można określić, jakie kategorie komunikatów mają być
    emitowane przez dos. Składnia jest następująca: po opcji -D następują
    litery reprezentujące kategorie komunikatów.  DOSEMU analizuje ciag
    znaków od lewej do prawej.

     +  włącza następującą po nim kategorię (stan domyślny)
     -  wyłącza następującą po nim kategorię
     a  włącza lub wyłącza wszystkie kategorie (zależnie od parametru)
     0  wyłącza wszystkie kategorie
     1-9 ustawia poziom diagnostyczny, im wyższy, tym więcej komunikatów
     #  gdzie # jest literą z listy kategorii
       włącza lub wyłącza daną kategorię zależnie
       od stanu przełącznika +/-.

    Kategorie komunikatw:

    d dysk    R odczyt dysku
    W zapis na dysk  D przerwanie 21h
    C cdrom   v ekran
    X obsługa X    k klawiatura
    i porty WE/WY     s port szeregowy
    m mysz    # domyślne przerwania
    p drukarka    g ogólne
    c konfiguracja  w ostrzeżenia
    h sprzęt     I IPC
    E EMS       x XMS
    M DPMI    n sieć IPX
    P Pkt-driver   S dźwięk
    r PIC       T śledzenie WE/WY
    Z BIOS PCI    A sterownik ASPI
    Q rozmieszczenie sterowników

    Wszystkie kategorie występujące po znaku + aż do znaku - będą włączone.
    Wszystkie po znaku - aż do znaku + będą wyłączone. Znak a działa jak
    ciąg wszystkich kategorii, więc +a włącza wszystkie komunikaty, a -a je
    wyłącza. Znaki 0 i 1-9 też mają specjalne znaczenie: 0 wyłącza
    wszystkie komunikaty, a 1-9 je włącza ustawiając jednocześnie poziom
    diagnostyczny.

    Na początku ciągu znaków kategorii zakłada się działanie znaku +.
    Niektóre kategorie, np. błędy nie mogą zostać wyłączone.  Jeżeli
    standardowa diagnostyka nie została przekierowana, prawie wszystkie
    komunikaty idą do /dev/null.

    Przykłady:
     "-D+a-v" or "-D1-v" : wszystkie komunikaty oprócz ekranu
     "-D+kd"       : domyślne + klawiatura i dysk
     "-D0+RW"       : tylko zapis i odczyt z dysku

    Każda litera może się pojawić w dowolnym miejscu, nawet bezsensowne
    kombinacje,  jak -D01-a-1+0, będą zaakceptowane, więc należy być
    ostrożnym. Niektóre opcje są standardowo włączone, a niektóre nie.
    Jest to zupełnie arbitralna decyzja autora i może to ulec zmianie w
    następnych wersjach. Aby mieć pewność, że opcja jest włączona, należy
    ją jawnie włączyć.

SPECJALNE KLAWISZE

    W trybie bezpośredniego dostepu do klawiatury (opcja -k) DOSEMU reaguje
    na pewne kombinacje klawiszy.

       ctrl-scrlock  = pokazuje wektor przerwania 0x32
       alt-scrlock  = pokazuje rejestry vm86
       rshift-scrlock = generuje przerwanie 8 (timer)
       lshift-scrlock = generuje przerwanie 9 (klawiatura)
       ctrl-break   = ctrl-break jak w DOS-ie.
       ctrl-alt-pgup = restart DOS. Ta opcja może być niebezpieczna.
       ctrl-alt-pgdn = koniec pracy.

    Do  przełączania  na inną konsolę wirtualną należy Używać <LEFT
    CTRL>-<LEFT ALT>-<klawisz funkcyjny>.

PAMIĘĆ

    Obsługa pamięci XMS w DOSEMU jest zgodna ze specyfikacją opracowaną
    przez firmy Lotus/Intel/Microsoft/AST w wersji 3.0. Zaimplementowano
    wszystkie funkcje oprócz 0x12 (realokacja bloku UMB).

    Wszystkie funkcje UMB sa na razie niedopracowane. W kolejnej wersji
    zostanie to poprawione.

    DOSEMU 0.97 obsługuje też standard EMS 4.0 oraz DPMI 0.9 (częściowo
    1.0).

LOGI SYSTEMOWE

    DOSEMU może logować wszystkie operacje poprzez email lub syslogd(8).
    Plik /etc/dosemu.loglevel zawiera informacje o tej funkcji. Przeczytaj
    też plik doc/README.txt.

AUTOR

    DOSEMU (składający się z plików dos i libdosemu ) opiera się na wersji
    0.4 oryginalnego programu napisanego przez Matthiasa Lautnera (nie znam
    jego aktualnego adresu).

    Robert Sanders <gt8134b@prism.gatech.edu> sprawuje opiekę nad wersją
    DOSEMU, z którą ukazał się ten opis (strona podręcznika man). Przez
    cztery lata James B. MacLean <macleajb@ednet.ns.ca>  bez  chwili
    odpoczynku kierował rozwijaniem DOSEMU, implementacją DPMI (dzięki
    któremu można  uruchomić  m.in.  Windows  3.1,  dos4gw,  djgpp)
    doprowadzając go niemal do wersji beta. Teraz program jest rozwijany
    przez Hansa Lermena <lermen@fgan.de>.

PROBLEMY

    Jest ich zbyt dużo, by wszystkie wyliczyć, jednak dużo mniej się
    zamanifestowało.

    Zgłaszaj problemy do autora. Chciałby on też wiedzieć, które programy
    DZIAŁAJĄ. Po prostu wyślij mu informację jakiego programu używasz, w
    jakiej wersji; co działa, a co nie itd.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowsza publiczna wersja DOSEMU może byc pobrana przez ftp z
    tsx-11.mit.edu w katalogu /pub/linux/ALPHA/dosemu Jeżeli chcesz mieć
    dostęp do wersji rozwojowych, dołącz do zespołu DOSEMU - przydadzą ci
    się nawet raporty o zauważonych błędach.

PLIKI

    /usr/bin/dos
       Główny plik programu.
    /usr/bin/xdos
       Wersja do X Window.
    $HOME/dosemu
       lokalny katalog DOSEMU użytkownika. Zostanie on po  cichu
       utworzony, jeśli nie istnieje.
    $HOME/dosemu/tmp
       Wszystkie pliki tymczasowe są tworzone w tym katalogu, katalog
       /tmp nie jest już używany.
    /var/run/dosemu.*
       lub
    $HOME/dosemu/run
       Rozmaite pliki używane przez DOSEMU włączając potoki używane do
       śledzenia.

    lub
    $HOME/dosemu/lib
       Rozmaite pliki używane przez DOSEMU włącznie z obrazami
       dysków i plikami konfiguracyjnymi do obsługi tychże.  W
       tym  katalogu  znajduje  się  również  główny  plik
       konfiguracyjny dla DOSEMU global.conf, który  włącza
       /etc/dosemu.conf.   Jeśli  /etc/dosemu.users  danemu
       użytkownikowi na to pozwala (o ile program nie jest suid
       root), to zamiast /var/lib/dosemu/* może być używany
       $HOME/dosemu/lib. Użytkownik może wówczas mieć swoją
       całkowicie własną konfigurację.
    /etc/dosemu.conf
       Główny  plik  konfiguracyjny  DOSEMU,  włączony  w
       global.conf.
    /etc/dosemu.users
       Określa prawa dostępu do DOSEMU dla  poszczególnych
       użytkowników  i  ustawia  pewne  żywotne  opcje
       konfiguracyjne. Jest to jedyny plik konfiguracyjny o
       ustalonej   lokalizacji,  DOSEMU  najpierw  szuka
       /etc/dosemu.users  a,  gdy  go  nie   znajdzie,
       /etc/dosemu/dosemu.users . Przy użyciu słowa kluczowego
       default_lib_dir= w dosemu.users można przenieść katalog
       systemowy /var/lib/dosemu gdziekolwiek. Więcej informacji
       na ten temat znajduje się w ./doc/README.txt.
    /etc/dosemu/dos.ini
       Plik konfiguracyjny IPX.

    doc/DPR
       Zespół DOSEMU: kto co robi przy programie.
    doc/DANG
       Pomoc w poprawianiu kodu źródłowego. DOSEMU.
    doc/README.*
       Pliki dokumentacyjne.
    QuickStart
       Szybkie wprowadzenie do DOSEMU.
    ChangeLog
       Zmiany w programie od ostatniej wersji.
    Lista pocztowa MS-DOS -
       wyślij list do linux-msdos@vger.rutgers.edu aby uzyskać
       więcej informacji.

ZOBACZ TAKŻE

    mkfatimage16(1), mtools(1)