Provided by: ekg_1.6+20051103-1ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    ekglogs - program do wypisywania historii rozmów EKG

SKŁADNIA

    ekglogs [ opcje ] < ~/.gg/history

OPIS

    ekglogs pobiera logi ekg ze standardowego wejścia i wypisuje je w
    ładnej formie na standardowe wyjście.

OPCJE

    -t   nie wyświetlaj w ogóle czasu

    -d   nie wyświetlaj zmiany dni

    -x   zawsze wyświetlaj ksywkę

    -v   nigdy nie wyświetlaj ksywki (domyślnie: wyświetlaj jeśli nie
       podano opcji `u' ani `n')

    -r   wyświetlaj czas odebrania w wiadomościach przychodzących

    -R   j/w i wyrównaj wiadomości wychodzące

    -s   wyświetlaj sekundy

    -S   wyświetlaj sekundy przy czasie odebrania

    -C   wyświetlaj dwukropek między godziną a minutą

    -b   nie wyświetlaj błędnych linijek (zaczynają się od !!!)

    -a   nie wyświetlaj zmian statusu

    -c   wyświetlaj kolorki

    -h   wyświetl krótką pomoc

    -u UIN pokazuj tylko wiadomości od/do UIN

    -n NICK
       pokazuj tylko wiadomości od/do NICKa

    Opcji nie trzeba poprzedzać `-', można je łączyć lub nie.

    Opcje `u' oraz `n' powinny być na końcu i nie powinny występować razem

AUTOR

    Robert Goliasz <rgoliasz@poczta.onet.pl>

PATRZ TAKŻE

    ekg(1)

                7 września 2003           EKGLOGS(1)