Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    expand - skonwertuj znaki tabulacji na spacje

SKŁADNIA

    expand [-tab1[,tab2[,...]]] [-t tab1[,tab2[,...]]] [-i]
        [--tabs=tab1[,tab2[,...]]] [--initial] [--help]
        [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo expand
    lub
       info expand.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie expand w wersji GNU.

    expand wypisuje zawartość każdego podanego pliku, lub standardowego
    wejścia jeśli nie podano żadnej lub podano plik zwany `-', na
    standardowe wyjście, konwertując znaki tabulacji na odpowiednią liczbę
    spacji.  Domyślnie expand przekształca na spacje wszystkie znaki
    tabulacji.  Zachowuje jednak w pliku wynikowym znaki backspace;
    zmniejszają one licznik kolumn w o jeden przy obliczeniach pozycji
    tabulacji.  Domyślne działanie jest równoważne opcji -8 (ustawia
    tabulacje co ósmą kolumnę).

OPCJE

    -, -t, --tabs=tab1[,tab2[,...]]
       Jeśli podano tylko jedną pozycję tabulacji, ustawia tabulacje co
       tab1 spacji, zamiast domyślnych ośmiu.  W przeciwnym razie,
       ustawia tabulacje w kolumnach tab1, tab2, itd. (numerowanych od
       0), i zastępuje wszystkie tabulacje za ostatnią podaną pozycją
       pojedynczymi spacjami. Jeśli pozycje tabulacji podano opcją -t
       lub --tabs, mogą być one rozdzielone nie tylko przecinkami, ale
       i znakami pustymi.

    -i, --initial
       Konwertuje na spacje tylko początkowe tabulacje każdej linii.
       Inaczej mówiąc: nie dokonuje konwersji za znakami różnymi od
       spacji i tabulacji.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    tr(1), unexpand(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.