Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    expiry - sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasła

SKŁADNIA

    expiry [-c] [-f]

OPIS

    expiry sprawdza (-c), kiedy wygaśnie aktualne hasło oraz wymusza (-f)
    jego zmianę, jeśli potrzeba. Może ono być wywoływane jako zwykłe
    polecenie przez użytkownika.

PLIKI

    /etc/passwd - informacje o kontach użytkowników
    /etc/shadow - chronione informacje o kontach użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5)

AUTOR

    Ben Collins <bcollins@debian.org>

                                   EXPIRY(1)